Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

czwartek, 29 maj 2008 21:24

Komunikat

Drodzy uczniowie i nauczyciele
Terenowy turniej Ekologiczny  z dnia 10 czerwca br. zostaje odwołany i przeniesiony na przyszły rok szkolny.Turniej odbędzie się na przełomie września i października 2008 r.  Już dzisiaj zapraszamy do udziału wszystkie chętne szkoły podstawowe z terenu powiatu krapkowickiego, kędzierzyńskiego  i strzeleckiego. 
Przewodnictwo, prowadzenie zajęć dydaktycznych na ścieżkach przyrodniczych jest bezpłatne, po uprzednim zgłoszeniu.

Dni, godziny otwarcia ośrodka: przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15.
Czas trwania zajęć: w zależności od wybranej formy zajęć od 1- 8 godz. dziennie. Zajęcia mogą obejmować 2-3 dni, ale istnieje konieczność wcześniejszego uzgodnienia.

Dla jakich grup odbiorców prowadzi się zajęcia: zajęcia prowadzimy dla wszystkich grup wiekowych. Zalecana wielkość grupy – do 45 osób.

Dojazd: pociągiem do stacji Zdzieszowice, a następnie czarnym szlakiem pieszo 6 km ok. 1 godz., lub pociągiem do stacji Strzelce Opolskie, autobusem PKS można dojechać ze Zdzieszowic, Strzelec Opolskich, Krapkowic, Kędzierzyna - Koźla i Opola, samochodem autostradą A4 z kierunków Katowice i Wrocław - zjazd w Gogolinie lub Olszowej.

Baza noclegowa: nie posiadamy własnej bazy noclegowej, ale dostępnych jest wiele miejsc noclegowych:

Wszystkich uczestników kolejnych edycji Annogórskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego zapraszamy do udziału w I Wiosennym Rajdzie Rowerowym, który odbędzie się 8 czerwca ( niedziela) br. Koniecznie należy przeczytać regulamin rajdu i zapoznać się z przebiegiem tras. Decyzję pozostawiamy Wam. Do miłego zobaczenia na trasie.


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zapraszają na I Wiosenny Rajd Rowerowy

w dniu 8 czerwca 2008 r. (niedziela)

Honorowy patronat nad imprezą sprawuje:

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

środa, 21 maj 2008 20:32

IV Forum Edukacji Regionalnej

IV Wojewódzkie Forum Edukacji Regionalnej

w Górze św. Anny

pod patronatem honorowym Wojewody Opolskiego

Pana Ryszarda Wilczyńskiego

 

Planowane forum jest kompatybilne z priorytetami Opolskiego Kuratora Oświaty,a zwłaszcza z obszarem tematycznym: edukacja obywatelska dzieci i młodzieży oraz wychowanie patriotyczne.

Temat forum:

Pokłosie edukacji regionalnej w Opolskiem

1. Organizatorzy:

Opolski Kurator Oświaty,Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolugrupa doradców metodycznych w składzie:
Helga Bieniusa (język polski) – kierownik organizacyjny forum,Alicja Mrugała (matematyka), Maria Zagwojska (historia), pracująca pod kierunkiem konsultanta WOM – mgr Grażyny Jurowicz

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych wraz z Nadleśnictwem Opole i Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody przygotował wystawę fotografii "W cieniu sędziwych drzew".

Inspiracją do powstania tej wystawy było odnalezienie w archiwach Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody starych fotografii. Wykonał je Edward Witkowski, który pełnił rolę Konserwatora przez ponad 20 lat poczynając od roku 1954. Na zdjęciach dokumentował on stan ówczesnej przyrody, a szczególnie sędziwe drzewa - pomniki przyrody. To one są głównym tematem tej wystawy, lecz w ich otoczeniu możemy często dostrzec także ludzi, domy, miejsca na Opolszczyźnie, tak jak wyglądały ponad 50 lat temu.

Wystawa będzie znajdować się w Izbie Leśnej przy Nadleśnictwie Opole, ul. Groszowicka 10. Otwarcie nastąpi w poniedziałek 19.05.2008r o godz. 10.00. Wystawę będzie można zwiedzać do 31.07.2008r, w godzinach 8.00-14.00.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

czwartek, 17 kwiecień 2008 20:26

Mini Olimpiada rozstrzygnięta

W dniu 10 kwietnia 2008 roku w Górze Św. Anny odbyła się VII edycja Mini Olimpiady Wiedzy Przyrodniczej „Mały Przyjaciel Przyrody” pod hasłem Bogactwo przyrody nieożywionej Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”.

Organizatorami konkursu byli: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Urząd Miejski w Leśnicy, Nadleśnictwo Strzelce Opolskie oraz Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Leśnicy mgr inż. Hubert Kurzał. Do olimpiady przystąpili uczniowie - szkolni finaliści, reprezentujący 13 szkół podstawowych współpracujących z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych, oddziałem w Górze Św. Anny: Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku, Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach, Publiczna Szkoła w Leśnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Op., Publiczna Szkoła Podstawowa w Krapkowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Raszowej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe.

Część pisemna mini olimpiady odbyła się, dzięki uprzejmości franciszkanów, w Domu Pielgrzyma. Uczestnicy konkursu rozwiązywali zestaw złożony z 18 zadań przez 60 minut. Następnie z przewodnikiem udali się na krótką wycieczkę po ścieżce dydaktycznej Wokół Góry Św. Anny. W tym czasie komisja w składzie: Agata Wójcik Nadleśnictwo Strzelce Op., Anna Wyschka – UM Leśnica, Elżbieta Pigulska – ZOPK, oddz. w Pokrzywnej, Grzegorz Ralko – ZOPK, oddz. w Górze Św. Anny dokonała oceny prac uczniów. Uroczyste zakończenie VII Mini Olimpiady Wiedzy Przyrodniczej odbyło się w siedzibie Parku. Uczniowie i ich opiekunowie spotkali się z gośćmi, którzy przybyli na uroczystość: Burmistrzem Leśnicy Panem Hubertem Kurzałem, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody Panią Justyną Kantorczyk- Gałkiewicz i Dyrektorem Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych Panem Ireneuszem Hebdą. Po zabraniu głosu przez poszczególnych gości został odczytany protokół komisji.

Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie:

1 miejsce Marek Lebok – SP nr 2 w Zdzieszowicach

2 miejsce Dawid Kowolik - SP nr 2 w Zdzieszowicach

2 miejsce Paweł Wrotny - SP nr 1 w Zdzieszowicach

3 miejsce Maciej Królikowski – SP w Żyrowej

Wszyscy uczniowie- szkolni finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy, ilustrowane encyklopedie przyrodnicze, a finaliści przewodniki flory i fauny oraz materiały promujące Opolskie Parki Krajobrazowe. Nagrodzono również opiekunów monografią przyrodniczo-historyczną doliny Białej Głuchołaskiej. Głównymi sponsorami nagród dla uczniów byli : Burmistrz Leśnicy mgr inż. Hubert Kurzał oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce Opolskie mgr inż. Ryszard Miler .W dniu 04.03.2008r w Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny odbył się finał wojewódzki ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.
Spotkały się na nim trzy czteroosobowe drużyny reprezentujące parki należące do Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. Były to: drużyna z PG nr 2 w Strzelcach Opolskich reprezentująca PK „Góra Św. Anny”; drużyna z PG nr 2 w Bogacicy reprezentująca Stobrawski PK oraz drużyna z PG nr 1 w Prudniku reprezentująca PK „Góry Opawskie”. W pierwszym etapie uczestnicy otrzymali do rozwiązania testy z wiedzy dotyczącej biologii, ekologii, geografii, ochrony przyrody oraz opolskich parków krajobrazowych. Musieli tu m.in. rozpoznać tropy zwierząt, odczytać mapę pogody, wykazać się znajomością biologii węży, a także wskazać rezerwat w który rośnie rozchodnik biały, czy zlokalizować rezerwat „Cicha Dolina”. Po tych niełatwych zadaniach przyszła kolej na etap drugi, polegający na rozpoznawaniu przedstawionych na zdjęciach chronionych gatunków roślin i zwierząt. Gdy uczniowie uporali się z rozpoznawaniem gatunków, udali się do Muzeum Czynu Powstańczego na wystawę „Papugi Świata”, a jury w tym czasie przystąpiło do sprawdzania prac. W konkursie tym liczy się suma punktów zdobytych przez całą drużynę, i tak po sprawdzeniu testów okazało się, że drużyny z PG nr 2 w Strzelcach Opolskich i PG nr 2 w Bogacicy uzyskały identyczną sumę punktów, drużyna PG nr 1 w Prudniku była natomiast tuż za nimi. Decydujące okazało się rozpoznawanie gatunków. Po podliczeniu punktów wyniki były następujące:

I miejsce: drużyna z PG nr 2 w Bogacicy

II miejsce: drużyna z PG nr 2 w Strzelcach Opolskich

III miejsce: drużyna z PG nr 1 w Prudniku

Gdy uczniowie wrócili z wystawy, w siedzibie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród. W tym miejscu pragniemy podziękować panu Janowi Słowik Nadleśniczemu Nadleśnictwa Turawa za ufundowanie nagród książkowych dla uczestników. Drużyna z PG nr 2 w Bogacicy będzie reprezentować ZOPK w ogólnopolskim finale konkursu, który odbędzie się 20 maja br w „Nadwarciańskim Grodzie” w Załęczu Wielkim. Dla drużyny z tej szkoły pod opieką pana Piotra Noculaka nie jest to pierwszy udział w ogólnopolskim finale i mamy nadzieję, że dotychczasowy najlepszy wynik czyli II miejsce w V edycji konkursu zostanie poprawiony, czego serdecznie życzymy w imieniu całego ZOPK!

czwartek, 14 luty 2008 20:15

Zaproszenie na konferencję

Z okazji XX-lecia Parków Krajobrazowych: "Góra Św. Anny" i "Góry Opawskie" Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję:

Krajobrazy Polski - nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na przykladzie Opolskich Parków Krajobrazowych

Konferencja odbędzie się w Górze Św. Anny, w Domu Pielgrzyma przy alei Jana Pawła II 2, w dniach 03-05 września 2008 roku.
Tematyczne referaty wygłoszą specjaliści zajmujący się zagadnieniami ochrony krajobrazu oraz przedstawiciele instytucji zarządzających i upowszechniających formy ochrony przyrody i krajobrazu. Przewidujemy możliwość zgłaszania referatów i wystąpień w porozumieniu z organizatorami konferencji. Koszt konferencji wyniesie około 350zł (obejmuje – noclegi, wyżywienie, udział w biesiadzie regionalnej i w wyjeździe studyjnym oraz materiały promocyjne i pokonferencyjne. W związku z ograniczoną liczba miejsc prosimy o dokonywanie zgłoszeń do dnia 31 marca 2008 roku .

POBIERZ KARTĘ UCZESTNICTWA

PROGRAM KONFERENCJ


Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych
Ireneusz Hebda

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” - Nr ogłoszenia w UZP 21112-2008
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), informuję, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego.
Na wykonawcę zadania wybrano:
Nazwa firmy: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
Adres: ul. E. Ciołka 13, 01445 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena - 110.000 zł brutto - 100,00 pkt
Pozostali oferenci:
Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAMEKO sp. z o.o.
Adres: ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków
cena brutto za wykonanie opracowania: 147.000 zł - 74,83 pky

Dyrektor Zespołu Opolskich

Parków Krajobrazowych
Ireneusz Hebda

czwartek, 31 styczeń 2008 20:02

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Zamawiający: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, województwo opolskie, tel./fax 0-77 439-75-48, www.gsa.zopk.pl

Przedmiot zamówienia: „Sporządzenie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” obejmującego powierzchnię 5.051 ha.

Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2008 r., w tym:
- Etap I do 31.07.2008 r.
- Etap II do 15.09.2008 r.
- Etap III do 30.11.2008 r.

Protokół z przebiegu III etapu konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

 

W dniu 8 stycznia 2008 roku w Domu Pielgrzyma odbył się etap parkowy konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.

Do tego etapu przystąpiły czteroosobowe drużyny finalistów etapu gminnego z gimnazjów leżących na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Do finału zakwalifikowali się uczniowie:

Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka w Leśnicy

1. Kornelia Koppa
2. Sandra Przepiórkowska
3. Piotr Sotor
4. Kamil Adamaszek Opiekun: Katarzyna Lipiec 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by