Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

środa, 09 luty 2011 06:53

Hodowla motyli


Minęło sześć miesięcy odkąd postanowiliśmy w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych przeprowadzić małą hodowlę w celu szczegółowego poznania biologii rusałki pawie oko. Matkowanie 200-tu młodym gąsienicom – wiecznie głodnym, wymagało troskliwej opieki i wielkiej cierpliwości. Gąsienice zostały pozyskane z terenu znajdującego się przy wjeździe do rezerwatu geologicznego „Góra Św. Anny”, w pewnym sensie nawet uratowane przed zniszczeniem. W tym okresie były prowadzone intensywne działania mające na celu odtworzenie roślinności murawowej. Rośliny żywicielskie - pokrzywy na których żerowały gąsienice znajdowały się na trasie wjazdu ciężkiego sprzętu do rezerwatu. Dzięki pracom na terenie rezerwatu mieliśmy okazję pobrać materiał badawczy, który następnie umieściliśmy we wcześniej przygotowanej wylęgarni.
Pobrane gąsienice miały ok. 2,5 cm długości, co wskazywało na dwutygodniowe żerowanie w terenie. Przez kolejne 1,5 tygodnia wycinaliśmy z pobliskich miejsc pokrzywy i dostarczaliśmy je do klatki w postaci pięknych wiązanek. Oczywiście następnego dnia z wiązanki pozostawał tylko szkielet roślin i masa odpadów związanych z trawieniem (ale czego się nie zrobi dla małych głodnych gąsienic). Naprawdę trudno sobie wyobrazić jak dużo pokrzyw potrafią zjeść gąsienice. W tym żarłocznym okresie obserwuje się u nich ciągłe zmiany wielkości, stają się intensywnie czarne, pokrywają się białymi plamkami, a grzbiet porastają czarne, rozgałęzione kolce.

W 2011r. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych podobnie jak w latach poprzednich planuje zorganizować wiele konkursów i olimpiad przyrodniczych, organizowanych dla różnych grup wiekowych.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą - szczegóły tutaj

W związku z tym, że mamy teraz czas składania rozliczeń podatkowych, prosimy o wspomożenie schronisk, do których trafiają psy i koty z gmin leżących na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”.
Jak wiadomo bezpańskich psów i kotów jest sporo, szczególnie w okresach świątecznych i wakacyjnych nasila się ich ilość. Niektóre z nich wałęsając się po lasach płoszą, a nawet zabijają dziko żyjące w nich zwierzęta i dlatego tez uważane są za szkodniki i wg prawa mogą być przez myśliwych w szczególnych warunkach odstrzeliwane. Alternatywą do tej praktyki jest ich wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach dla bezdomnych zwierząt.
Wspomóżmy więc schroniska, do których trafiają bezpańskie psy i koty z naszych „parkowych” gmin:
1. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Leszka Białego 2E/9, 47-232 Kędzierzyn - Koźle
szczegółowe informacje pod nr tel.: (77) 483-77-94
2. Fundacja Mali Bracia
ul. Ligudy 12, 45-102 Opole
szczegółowe informacje pod nr telefonu: (77) 453-76-07 lub 602 460 417 oraz na stronie internetowej: http://malibracia.opole.pl/

poniedziałek, 17 styczeń 2011 18:08

Konkurs geologiczny!

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych (część plastyczna) oraz gimnazjów i liceów (część teoretyczna). Organizatorem konkursu na terenie województw opolskiego i śląskiego jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - Oddział Górnośląski .

Informacje dla szkół podstawowych
Informacje dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

niedziela, 16 styczeń 2011 18:04

PPKP 2010/2011 etap III (parkowy)

Dnia 13 stycznia b.r. odbył sie III etap (parkowy) X już edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Konkurs ten organizowany jest w ramach porozumienia parków krajobrazowych Polski, a przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych. Składa się on z 5 etapów: szkolnego, gminnego, parkowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Ostatni etap co roku organizowany jest w innym parku krajobrazowym. Celem konkursu jest propagowanie szeroko rozumianej wiedzy ekologicznej, poszerzonej o znajomość parków krajobrazowych Polski. W tym roku z terenu Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” w etapie parkowym wzięło udział 23 uczniów z 6 szkół.
Byli to:
z Publicznego Gimnazjum im. Św. Jacka Odrowąża w Izbicku: Angelika Gogolin, Dawid Skóra, Magdalena Jendrzejek i Denis Klama, pod opieką nauczyciela prowadzącego pani Marzeny Ostapiuk
z PG im. A. Einsteina w Gogolinie: Karol Gabor, Anna Rygol i Miłosz Delinowski, pod opieką pana Tomasza Iwena
z PG im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy: Agnieszka Szablicka, Krystyna Kwoczała, Sandra Jelito i Justyna Kocur, przygotowywani przez panią Bogumiłę Ptak
z PG im. Św. Anny w Ujeździe: Urszula Kainka, Monika Stawiarska, Karolina Zielonka i Kamil Grabiec, których do konkursu przygotowywała pani Irena Kosarzycka
z PG z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich: Zuzanna Kubica, Maria Hadasik, Justyna Olszewska, Hanna Ferdynus, pod opieką i prowadzeniem pani Joanny Polańskiej
z PG im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach: Karolina Gasz, Daria Kampka, Paulina Kętrzyńska i Igor Grzesista, których przygotowywał pan Mariusz Kowalczyk

czwartek, 09 grudzień 2010 18:02

PPKP 2010/2011 - etap II (gminny)

W dniu 09.12.2010r. odbył się w Publicznym Gimnazjum nr 2, im. Czesława Niemena w Strzelcach Opolskich, II etap ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Konkurs organizowany jest co roku w ramach porozumienia parków krajobrazowych.
Do etapu gminnego przystąpili uczniowie dwóch szkół: z wymienionego już wczesniej PG nr 2, im. Czesława Niemena (Tobiasz Anioł, Barbara Serej, Artur Orzeszyna i Patryk Biskup - przygotowywani przez Panią Izabelę Kościółko) oraz z Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich (Zuzanna Kubica, Maria Hadasik, Justyna Olszewska i Hanna Ferdymus - przygotowywani przez Panią Joannę Polańską).
Uczniowie drużynowo walczyli o przejście do etapu parkowego, który odbędzie się już niedługo - 13 stycznia 2011r. Tego dnia spotkamy się w Górze św. Anny z ... drużyną reprezentującą PG z Oddziałami Dwujęzycznymi!!! Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

wtorek, 26 październik 2010 17:58

NOWA RADA PARKÓW

Zarząd Województwa Opolskiego powołał Uchwałą Nr 5038 z dnia 31 maja 2010r. Radę Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. Rada ta działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) i jest wybierana spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych.
Rada powoływana na 5-cio letnią kadencję jest ciałem opiniodawczo-doradczym dla dyrektora ZOPK, a do jej głównych zadań należy:
- ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody;
- opiniowanie projektu planu ochrony;
- ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;
- opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji.

Podczas posiedzenia Rady w dniu 20 października 2010 r. jej przewodniczącym został pan Zbigniew Figas, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Jego zastępcami zostali pan Bogusław Gębala oraz pan Ryszard Miler. Jednocześnie pan Andrzej Kasiura, członek Zarządu Województwa, wręczył akty nominacyjne kilkunastu członkom Rady. W skład nowo powołanej rady wchodzą:

Krzysztof Badora, Dionizy Duszyński, Zbigniew Figas, Bogusław Gębala, Małgorzata Gregorasz, Sławomir Hinborch, Jarosław Jańczyk, Józef Jaroszek, Łukasz Jastrzębski, Stanisław Jurecki, Grzegorz Kłys, Andrzej Meryk, Ryszard Miler, Arkadiusz Nowak, Mirosław Nowak, Andrzej Puławski, Joanna Ptaszek, Zdzisław Stefaniak Kazimierz Szczygielski oraz Edward Szupryczyński.

Nowo powołanej Radzie życzymy cennych rad i uwag, które pozwolą jak najlepiej chronić walory opolskich parków krajobrazowych.

środa, 20 październik 2010 17:56

SZPECIELE

Nieraz zdarza nam się obserwować na liściach różnych gatunków drzew dziwne twory. Zastanawiamy się cóż to może być. Może jakaś mutacja?

Otóż nie. Wyjaśnienie tego zjawiska jest bardzo proste. Wyrostki, które pojawiają się na liściach, a w naszym przypadku na liściach lipy szerokolistnej (z łac. Tilia platyphyllos) to galasy. Są to nienaturalne wyrośla (cecidium) powstałe z tkanki roślinnej, ale wymuszone przez zwierzęta, głównie owady i pajęczaki. I chociaż galasy powodowane są przez różne owady i mszyce, to my mamy do czynienia z dwoma gatunkami pajęczaków z podgromady roztoczy Acarina i rodziny szpecieli Eriophyidae: pilśniowcem lipowym Eriophyes exilis i różkowcem lipowym Eriophyes tiliae. Są to bardzo małe stawonogi, których długość ciała wynosi 0,08 – 0,3mm. Wyrośla natomiast powstają w wyniku żerowania tych małych pajęczaków. Żyją one wewnątrz galasa wysysając soki z tkanki roślinnej.

wtorek, 14 wrzesień 2010 17:52

"Annogórski Ekolog 2010"

Jak w ubiegłych latach tak i w tym roku na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” został rozegrany, już po raz piąty Terenowy Turniej Ekologiczny „Annogórski Ekolog”. Jest to wyjątkowa impreza, podczas której uczniowie tworząc trzyosobowe drużyny uczą się współdziałania w grupie i odpowiedzialności, a zdobyte umiejętności w szkole przenoszą na naturalny grunt. Niejako na żywo muszą zmierzyć się z wieloma zadaniami, niejednokrotnie opartymi nie tylko o zdobytą wiedzę ale i logiczne myślenie oraz kojarzenie faktów. Dodatkowo poprzez przejście wyznaczoną trasą uczestnicy poznają najpiękniejsze zakątki Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" i uczą się czerpać przyjemność z aktywnego spędzania czasu na łonie natury.

W Turnieju wzięło udział 30-cioro uczniów z klas V i VI szkół podstawowych:
PSP w Kalinowicach: Beata Adamska, Dominik Nieszwiec i Patryk Niepala, opiekun: P. Jarosław Kałuski, osoba przygotowująca uczniów do konkursu: P. Anna Stasińska
PSP w Leśnicy: Hanna Plachetka, Dominik Charczenko, Miłosz Browarski; opiekun i jednocześnie osoba przygotowująca do turnieju: P. Beata Lissok
PSP w Olszowej: Mateusz Lechowicz, Damian Ogaza i Łukasz Michalski wraz z P. Julita Olbrych
PSP w Raszowej: Szymon Biliński, Piotr Paczkowski, Bartłomiej Zieliński; opiekun: P. Monika Tomanek-Paczkowska, osoby przygotowujące uczniów: P. Iwona Pawlus i P. Karol Wołyński
PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich: Damian Czempiel, Paweł Stachurski, Jakub Kwaśniak oraz P. Małgorzata Tułodziecka
PSP w Zalesiu Śląskim: Łukasz Kocur, Łukasz Skoroszewski, Patryk Korczyński wraz z P. Tatianą Florek

piątek, 10 wrzesień 2010 17:50

Porozumienie z Państwową Strażą Łowiecką

7 września 2010 roku Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zawarł porozumienie z Państwową Strażą Łowiecką w Opolu.
Porozumienie to ma na celu usprawnienie działalności w zakresie ochrony zwierzyny, zapobieganiu i zwalczaniu wszelkiego szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego w obszarze parków krajobrazowych województwa opolskiego.

Współdziałanie stron będzie odbywać się poprzez: udzielanie wzajemnej pomocy służbowej, przeprowadzanie wspólnych działań oraz wymianę informacji w zakresie szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by