Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

 W dniu 10 maja b.r. odbyła się III edycja wojewódzkiego konkursu Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej "Przyjaciel Przyrody 2012". Tematyka w tym roku dotyczyła wody w przyrodzie - jej właściwości, stanu skupienia, postaci, siedlisk wodnych i podmokłych oraz gatunków roślin i zwierząt związanych z wodą.
Poniższa tabela przedstawia ile szkół oraz uczestników (dzieci z klas III i IV szkół podstawowych) z trzech parków krajobrazowych: P.K. "Góra św. Anny" (GSA), P.K. Góry Opawskie" (GO) i Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (SPK), wzięło udział w poszczególnych etapach konkursu.

 Park Krajobrazowy    GSA
GO
SPK
  Łącznie
Liczba szkół

 13  21 13  47
Liczba uczestników etapu wewnątrzszkolnego
 120  254  272  646
Liczba uczestników finału parkowo-wojewódzkiego

 38  54  39  131

 Z Parku Krajobrazowego "Góra św. Anny" w konkursie wzięło udział 38 dzieci z 13 szkół podstawowych:

1-Zespół Szkół Gminy Izbicko. PSP im. Franciszka Myśliwca w Izbicku reprezentowana przez:  Kamilę Til, Laurę Gawlik i Anetę Kurek, nauczycielem przygotowującym do konkursu była Pani Małgorzata Lipok.

czwartek, 05 kwiecień 2012 09:58

Finał wojewódzki PPKP

Dnia 3 kwietnia odbył się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu finał wojewódzki XI edycji ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Konkurs organizowany jest co roku w ramach Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych* i sprawdza wiedzę na temat parków krajobrazowych polski (finał wojewódzki ogranicza tę wiedzę do parków leżących na terenie danego województwa), wiedzę ekologiczną i przyrodniczą oraz umiejętność rozpoznawania wybranych gatunków roślin i zwierząt.
Współorganizatorami konkursu w tym roku byli: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu i Urząd Gminy Pokój.
Do finału wojewódzkiego woj. opolskiego przystąpiły 3 drużyny, każda licząca po 4 osoby, z 3 parków krajobrazowych:
Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny"
Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich
skład: Oliwia Koteluk, Marcelina Koteluk, Justyna Olszewska i Hanna Ferdynus
nauczyciel prowadzący: Pani Joanna Polańska
Park Krajobrazowy "Góry Opawskie"
Niepubliczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek w Jarnołtówku
skład: Ewelina Berbeć, Katarzyna Koch, Mikołaj Chmielak i Rafał Skowroński
nauczyciel prowadzący: Pani Iwona Dębińska
Stobrawski Park Krajobrazowy
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bogacicy
skład: Anna Langner, Dawid Flak, Ireneusz Janas i Mateusz Preis
nauczyciel prowadzący: Pan Piotr Noculak
Zadania konkursowe składały się z dwóch części:
I - część z zadaniami testowymi z wiedzy ekologicznej i przyrodniczej czyli tzw. "ogólnej" oraz "parkowej", czyli dotyczącej 3 wymienionych parków krajobrazowych woj. opolskiego

czwartek, 29 marzec 2012 09:51

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia w Parku !

Za oknem coraz cieplej, coraz częściej świeci słońce i coraz trudniej usiedzieć w szkolnych ławkach... Zapraszamy chętne szkoły do wzięcia udziału w naszych bezpłatnych zajęciach edukacyjnych.
Zajęcia z regóły prowadzone są dwuetapowo:
I - prelekcja, prezentacja multimedoalna przeprowadzana na naszej salce edukacyjnej (tamat do wyboru) - trwa ona około 1-2 godziny, ale w zalezności od możliwości czasowych grupy może być skrócana lub wydłużana
II-wycieczka po terenie parku krajobrazowego - najczęściej po ścieżce edukacyjnej "Wokół Góry Św. Anny" lub "Z Żyrowej przez rez. Lesisko do Góry Św. Anny", istnieje tez możliwość przeprowadzenia zajęć typowo geologicznych w amfiteatrze i rez. geologicznym w Górze św. Anny
W związku z projektem "Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej" od połowy maja wprowadzamy nowy typ zajęć, których tematyka będzie dotyczyć:
1. Badania wody (wybranych parametrów, np. pH, twardości wody, temperatury wody itp.)
2. Badania gleby (wybrane parametry)
3. Badania powietrza (wybrane parametry)
4. Obserwacja bezkręgowców
W ramach tego samego projektu można już uczestniczyć w zajęciach dotyczących określania wieku drzew i pomiarów wysokości drzew wybranymi metodami.
Dla zainteresowanych podajemy informację, ze istnieje możliwość rozpalenia ogniska w specjalnie wyznaczonym do tego celu miejscu - w amfiteatrze skalnym (szkoła jednak musi sobie ognisko sama zorganizować).
Grupy prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr (77) 461-50-74 - również pod tym numerem zostanie udzielona Państwu bardziej szczegółowa informacja dotycząca zajęć

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku szkolnym 2011/2012 organizowana jest III edycja wojewódzkiego konkursu „Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej – Przyjaciel Przyrody” dla uczniów szkół klas III i IV szkół podstawowych.
Jego celem jest m.in. pogłębianie wiedzy na temat parków kra­jobrazowych oraz poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. Uczestnicy finału olimpiady rozwiązywać będą zadania w formie krzyżówek, rebusów, zadań tekstowych itp.
Do pobrania zamieszczamy szczegółowy regulamin konkursu i protokół z przeprowadzenia eliminacji szkolnych, który będzie jednocześnie traktowany jako zgłoszenie do konkursu. Protokół ten należy przesłać na nasz adres w terminie do 13 kwietnia 2012 r.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Pani Ela Ozimowska – koordynator konkursu z ramienia Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" – tel. 77 461-50-74.

Jednym z głównych zadań parków krajobrazowych jest działalność edukacyjna. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych realizuje to zadanie poprzez prelekcje na salach edukacyjnych, prowadzenie zajęć w terenie jak również organizację olimpiad, turniejów, konkursów itd. Celem naszej działalności jest promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych opolskich parków krajobrazowych. Poniżej zamieszczamy podsumowanie naszej działalności edukacyjnej w 2011 roku oraz nasze plany na rok 2012. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.

Podsumowanie działalności edukacyjnej w 2011 r.
Plan działań edukacyjnych na 2012 r.

czwartek, 19 styczeń 2012 09:39

Nowe przewodniki i mapa

Witamy. Pragniemy poinformować, że pod koniec zeszłego roku ukazały się nowe publikacje na temat Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny". Dwa przewodniki i mapa parku krajobrazowego dostępne są w siedzibie naszego parku, dla grup odwiedzających i korzystających z naszej ofery edukacyjnej.

środa, 11 styczeń 2012 09:38

"Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

Dnia 10 stycznia b.r. o godz. 1000 w Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny odbył się III etap XI edycji ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".

W konkursie wzięło udział 20 uczniów z następujących szkół:
z Publicznego Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy: Natalia Hadrian, Agnieszka Gola, Magdalena Leśnik i Jessics Baran, których do konkursu przygotowywała Pani Bogumiła Ptak
z PG z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich: Hanna Ferdynus, Oliwia i Marcelina Kotelu oraz Justyna Olszewska, pod kierownictwem Pani Joanny Polańskiej
z PG nr 2 im. Czesława Niemena w Strzelcach Opolskich: Beata Adamska, Dominik Nieszwiec, Adam Opiołka i Emanuela Sikoń, pod kierownictwem Pani Izabeli Kościółko
z PG im. Św. Anny w Ujeździe: Adriana Gruszka, Roksana Kozioł, Mateusz LEchowicz i Kinga Kocur, pod kierownictwem Pani Ireny Kosarzyckiej
z PG im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach: Anna Schwinge, Igor Grzesista,Maciej Królikowski i Mateusz Leżoch, pod kierownictwem Pani Hanny Nowak
Konkurs rozpoczął się od pisania testu przez uczestników, skłądającego się z 25 pytań: 15 pytań ogólnych i 10 parkowych, dotyczących 3 parków krajobrazowych województwa opoleksiego.
Po zakończeniu części pisemnej, dzięki uprzejmości o. Sławomira Klim (dyrektora Domu Pielgrzyma) uczestnicy zostali zaproszeni na film przyrodniczy; w tym samym czasie komisja zajęła się sprawdzaniem testów.

czwartek, 10 listopad 2011 09:26

Rozstrzygnięcie konkursu na logo ZOPK

Komisja konkursowa w dniu 7 listopada 2011 r. oceniła 37 projektów nadesłanych na konkurs na logo Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.
Oto zwycięski projekt autorstwa Pani Agnieszki Tomasik z Warszawy:
W konkursie na logo ZOPK zgłoszono 37 prac 7 autorów.
Prace konkursowe oceniała komisja w składzie:
- Ireneusz Hebda - dyrektor ZOPK – przewodniczący
- Mateusz Figiel - dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
- Justyna Wajs - pedagog, plastyk - pracownia Sztukmistrz
- Jolanta Golenia-Mikusz - plastyk, artysta malarz
- Bartłomiej Trzos - wykładowca w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego
- Jarosław Małkowski – fotografik
Po obejrzeniu zgłoszonych prac, każdy z członków komisji mógł wybrać do pięciu najlepszych prac. Wybrane prace zostały punktowane według systemu: 1 miejsce – 5 pkt., 2 miejsce – 4 pkt., itd.
Po zsumowaniu punktów wszystkich członków Komisji wyniki przedstawiają się następująco:

Dnia 15 października b.r. podczas Mistrzostw Europy w Canicross & Bikejoring, Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zorganizował wystawę promującą walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe swojego terenu.
Jedną z przygotowanych przez nas atrakcji był MiniKonkurs dla najmłodszych p.n.: "Przyroda Góry św. Anny na szkle malowana".
Dzieci biorące udział w konkursie zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe:
I kategoria do lat 4:
Mateuszek Socha, 4 latka
Franiu Krupnik, 3 latka
II kategoria: od 5 do 6 lat:
Jakub Nowak, 6 lat
Virginia Kuraszkiewicz, 6 lat
Adam Bilewski, 6 lat
Michał Barnuś, 6 lat
III kategoria od 7 do 11 lat:
Cypis Świderski, 8 lat
Malwina Mroczkowska, 9 lat
Julia Matuszek, 9 lat
Dorota Kita, 10 lat
Ilona Janiak 10 lat

czwartek, 13 październik 2011 08:10

"Annogórski Ekolog 2011"

Dnia 5 października odbyła się VI już edycja Terenowego Turnieju Ekologicznego
"Annogórski Ekolog 2011"
Wzięło w nim udział 42 uczniów klas V i VI z 14-tu szkół podstatwowych:
PSP Januszkowice, ZPO Kalinowice, PSP Leśnica, PSP Olszowa, ZS Gminy Izbicko - PSP Otmice, ZS Gminy Izbicko - PSP Krośnica, PSP Raszowa, PSP nr 2 Strzelce Opolskie, PSP Sucha, PSP Zalesie Śląskie, PSP nr 1 Zdzieszowice, PSP nr 2 Zdzieszowice, PSP nr 3 Zdzieszowice,PSP Żyrowa.
Oto oni:
Trasa wiodła najpiękniejszymi szlakami parku krajobrazowego, w tym ścieżką dydaktyczną "Z Góry św. Anny do Żyrowej przez rez. Lesisko". Po drodze mijaliśmy Pomnik Czynu Powstańczego, Dolinę Krowioka, szliśmy nad koroną amfitetru, dalej lasem i wzdłuż pól uprawnych, ścieżką porośniętą drzewami czereśniowymi. Następnie przeszliśmy przez ruiny starego folwarku, zwanego również Waldhofem lub Leśnkiem, minęliśmy wiekową buczynę rezerwatu "Lesisko", by wyjść na drogę kasztanowców, która doprowadziła nas do przepięknego pałacu Gaszynów w Żyrowej, skąd udaliśmy się na boisko - cel naszej wędrówki.
Po drodze uczestnicy zmagali się z przygotowanymi na 6 przystankach zadaniami:
Przystanek 1 - Rośliny runa - P. Beata Wielgosik PK "Góra Św. Anny" Image
Przystanek 2 - Orientacja w terenie, skala, azymuty, znajomośc znaczków umieszczonych w terenie - P. Ela Ozimowska PK "Góra Św. Anny"
Przystanek 3 - Rozpoznawanie pędów i szyszek drzew iglastych - P. Agata Wójcik z Nadleśnitwa Strzelce Opolskie
Przystanek 4 - Rozpoznawanie gatunków liściastych - P. Dariusz Krzysztofowicz z Nadleśnictwa Strzelce Opolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by