Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

środa, 01 czerwiec 2011 07:30

Ralacja z majówki

Już po raz drugi w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny odbyła się impreza pod nazwą „Spotkanie na wulkanie - annogórska majówka geologiczna”.
 
Dzień pierwszy upłynął w atmosferze wypoczynku, ale też nauki poprzez zabawę, a skierowany był do wszystkich zainteresowanych, szczególnie do całych rodzin z dziećmi. Podczas tego festynu geologicznego można było wziąść udział w ciekawych wykładach na temat geologii, w wycieczce tematycznej po Górze św. Anny, zapoznać się z naukowymi stoiskami przygotowanymi przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego Oddziału Górnośląskiego w Sosnowcu. Stoiska ze skałami, minerałami i bużuterią ubogacały naszą inprezę, a towarzystwo III Jarmarku Lokalnych Grup Działania wzbogaciło ją o dodatkowe atrakcje. Szczegółowy program imprezy można obejrzeć w poprzednim naszym artykule.
 
W drugim dniu imprezy odbyły się warsztaty geologiczne, na które jednak liczba miejsc była ograniczona i można było w nich wziąść udział tylko po wcześniejszym zgłoszeniu.
W samych warsztatach geologicznych wzięło udział 200 dzieci z 18 szkół podstawowych leżących na obszarze działania Stowarzyszenia Kraina św. Anny, które to było głównym organizatorem całej imprezy.

środa, 11 maj 2011 07:23

ZAPRASZAMY na FESTYN GEOLOGICZNY !!!

„SPOTKANIE NA WULKANIE - ANNOGÓRSKA MAJÓWKA GEOLOGICZNA”
Góra św. Anny - 29.05.2011 - Dom Pielgrzyma
rozpoczęcie o godz. 12.00
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kraina Św. Anny i Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych Oddział w Górze św. Anny serdecznie zapraszają wszystkich na festyn geologiczny. Przewidziane liczne atrakcje, również dla małych dzieci, dlatego zachęcamy do przyjazdu całymi rodzinami.
12.00-12.30 wykład „Geologiczny fundament Góry Św. Anny”
- mgr Rafał Sikora (sala św. Kolbego)
12.30-14.30 wycieczka geologiczna po Górze św. Anny
- zbiórka przed tablicą Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” przed Domem Pielgrzyma
14.00-14.30 „Od białego złota do politycznych pomników historii, czyli o wapieniu z Góry Św. Anny” - dr Robert Niedźwiedzki (sala św. Kolbego)
14.30-15.00 „Podróż w głąb Ziemi - czyli co leży pod Górą św. Anny”
- prof. dr hab. Joachim Szulc (sala św. Kolbego)
15.00-16.00 KONCERT: Granie na wulkanie
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśnicy
około 16.00 Pokaz sprzętu ratowniczego oraz pozorowanej akcji gaśniczej i ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej ze Strzelec Opolskich
(miejsce: dolny parking przed Domem Pielgrzyma
16.00-16.30 „Geopark Krajowy Góra Świętej Anny - król tułacz wrócił na stolicę” - mgr Paweł Woźniak (sala św. Kolbego)
16.30-17.00 „Dlaczego wulkany wybuchają?”
- mgr Agata Jurkowska (sala św. Kolbego)

W dniu 14 kwietnia 2011 r. odbyła się Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej. Jest to druga edycja tego konkursu w randze wojewódzkiej, w której wzięły udział dzieci III i IV klas szkół podstawowych, z trzech parków krajobrazowych województwa opolskiego równocześnie. W nawiązaniu do Międzynarodowego Roku Lasów, jakim został uznany rok 2011, postanowiliśmy, że temat tej edycji będzie brzmiał: Las naszym bogactwem.

Oto lista najlepszej 10-tki spośród wszystkich uczestników konkursu, pogrubioną czcionką wyróżniono uczestników z Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny":
Aleksandra Stroka - PSP nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach (81 pkt.)
Mikołaj Tarapacz - PSP w Dobrzeniu Wielkim (73,5 pkt.)
Dominika Dobko - PSP Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka "Złoty Potok" (72 pkt.)
Julia Cieśla - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance (71,5 pkt.)
Katarzyna Bratkowska - PSP nr 1 w Brzegu (70,25 pkt.)
Daniel Łój - Zespół Publicznych Szkół w Lubrzy i Kamil Greschütz - PSP nr 2 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach (70 pkt.)
Paweł Dróżdż - PSP nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach (69,5 pkt.)
Kacper Zaremba - PSP nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach (69,25 pkt.)
Adam Obstoj - PSP nr 2 w Zdzieszowicach (69 pkt.)
Jakub Zelek - PSP nr 2 w Głuchołazach (68,5 pkt.)
Aby dowiedzieć się jak wygląda etap parkowy w poszczególnych parkach...
Z Parku Krajobrazowym "Góra Św. Anny" w konkursie wzięło udział 39 dzieci z 13 szkół podstawowych:
PSP im. Franciszka Mysliwca w Izbicku przy Zespole Szkół Gminy Izbicko: Paulina Żółkiewska, Julia Rozmus i Justyna Nieświec, nauczyciel prowadzący: Pani Małgorzata Lipok
PSP im. Ks. Jana Twardowskiego w Januszkowicach: Kamil Lamber, Krzysztof Ralko, Mateusz Pierszkała, nauczyciel: Pani Danuta Dawiec
PSP przy Zespole Placówek Oświatowych w Kalinowicach: Paulina Bigas, Angelika Pszowska i Małgorzata Stanula, nauczyciel: Pani Anna

poniedziałek, 07 marzec 2011 07:13

Etap wojewódzki X edycji PPKP

W tym roku już po raz dziesiąty uczniowie szkół gimnazjalnych rywalizują w ogólnopolskim konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Konkurs ten trwa kilka miesięcy podczas których czteroosobowe drużyny wyłonione w eliminacjach szkolnych rywalizują w etapach: gminnym, parkowym oraz wojewódzkim, który właśnie się odbył. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego będą reprezentowali nasze województwo podczas finału krajowego, który w tym roku odbędzię się 17 maja w województwie lubelskim.
IV etap jubileuszowej X edycji konkursu PPKP odbył się 3 marca w jednej z sal Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego "Ostrówek" mieszczącego się przy Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Konkurowały ze sobą trzy szkoły reprezentujące opolskie parki krajobrazowe:
Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich, opiekun: Pani Joanna Polańska, skład: Justyna Olszewska, Hanna Ferdynus, Maria Hadasik, Zuzanna Kubica - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kup, opiekun: Pani Alicja Stefan, skład: Joanna Eifler, Paulina Długosz, Dawid Polok, Mateusz Rosicki - Stobrawski Park Krajobrazowy.
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach, opiekun: Pani Ewa Mochoń, skład: Daniel Danieluk, Julia Mochoń, Mariola Czop, Tomasz Dżugała - Park Krajobrazowy Góry Opawskie.
Uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiedzę z zakresu przyrody, wiadomości o parkach krajobrazowych oraz rozpoznawania chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Po dokładnym sprawdzeniu testów okazało się, że do finału krajowego zakwalifikowała się drużyna przygotowywana przez Panią Alicję Stefan z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kup, w składzie Joanna Eifler, Paulina Długosz, Dawid Polok, Mateusz Rosicki. Zwycięska drużyna zdobyła 133,5 pkt. Serdecznie gratulujemy!

wtorek, 15 luty 2011 06:59

Międzynarodowy Rok Lasów 2011

Organizacja Narodów Zjednoczonych podczas 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego, która odbyła się 20 grudnia 2006 roku ustanowiła rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów. Główne hasło obchodów: "Lasy dla ludzi" jako przesłanie ma na celu uświadomić społeczeństwu, że lasy są niezbędne do życia oraz dobrobytu ludzi na całym świecie.
Oficjalne rozpoczęcie obchodów odbyło się 2 lutego br. podczas IX sesji Forum Leśnego ONZ w Nowym Jorku. Na sesji spotkali się przywódcy państw z całego świata oraz specjaliści leśnictwa.
Fizyczny, ekonomiczny i duchowy dobrobyt każdego z nas, wszystkich siedmiu miliardów ludzi na Ziemi, jest zależny od dobrego stanu naszych ekosystemów leśnych. Przez cały rok 2011 będziemy podkreślać tę zależność między lasami a ludźmi – powiedział Jan McAlpine, dyrektor Sekretariatu Forum Leśnego ONZ.
Do celów Międzynarodowego Roku Lasów należy:
- Rozbudzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów europejskich.
- Uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, a także wielu innych towarów i usług, wzbogacają różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko (m.in. pochłaniają węgiel) oraz zapewniają miejsca pracy i piękne środowisko do życia i wypoczynku człowieka.
- Zwiększenie atrakcyjności drewna jako surowca i źródła energii poprzez uświadomienie społeczeństwu zdolności odnawiania się lasów europejskich.

środa, 09 luty 2011 06:53

Hodowla motyli


Minęło sześć miesięcy odkąd postanowiliśmy w siedzibie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych przeprowadzić małą hodowlę w celu szczegółowego poznania biologii rusałki pawie oko. Matkowanie 200-tu młodym gąsienicom – wiecznie głodnym, wymagało troskliwej opieki i wielkiej cierpliwości. Gąsienice zostały pozyskane z terenu znajdującego się przy wjeździe do rezerwatu geologicznego „Góra Św. Anny”, w pewnym sensie nawet uratowane przed zniszczeniem. W tym okresie były prowadzone intensywne działania mające na celu odtworzenie roślinności murawowej. Rośliny żywicielskie - pokrzywy na których żerowały gąsienice znajdowały się na trasie wjazdu ciężkiego sprzętu do rezerwatu. Dzięki pracom na terenie rezerwatu mieliśmy okazję pobrać materiał badawczy, który następnie umieściliśmy we wcześniej przygotowanej wylęgarni.
Pobrane gąsienice miały ok. 2,5 cm długości, co wskazywało na dwutygodniowe żerowanie w terenie. Przez kolejne 1,5 tygodnia wycinaliśmy z pobliskich miejsc pokrzywy i dostarczaliśmy je do klatki w postaci pięknych wiązanek. Oczywiście następnego dnia z wiązanki pozostawał tylko szkielet roślin i masa odpadów związanych z trawieniem (ale czego się nie zrobi dla małych głodnych gąsienic). Naprawdę trudno sobie wyobrazić jak dużo pokrzyw potrafią zjeść gąsienice. W tym żarłocznym okresie obserwuje się u nich ciągłe zmiany wielkości, stają się intensywnie czarne, pokrywają się białymi plamkami, a grzbiet porastają czarne, rozgałęzione kolce.

W 2011r. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych podobnie jak w latach poprzednich planuje zorganizować wiele konkursów i olimpiad przyrodniczych, organizowanych dla różnych grup wiekowych.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą - szczegóły tutaj

W związku z tym, że mamy teraz czas składania rozliczeń podatkowych, prosimy o wspomożenie schronisk, do których trafiają psy i koty z gmin leżących na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”.
Jak wiadomo bezpańskich psów i kotów jest sporo, szczególnie w okresach świątecznych i wakacyjnych nasila się ich ilość. Niektóre z nich wałęsając się po lasach płoszą, a nawet zabijają dziko żyjące w nich zwierzęta i dlatego tez uważane są za szkodniki i wg prawa mogą być przez myśliwych w szczególnych warunkach odstrzeliwane. Alternatywą do tej praktyki jest ich wyłapywanie i umieszczanie w schroniskach dla bezdomnych zwierząt.
Wspomóżmy więc schroniska, do których trafiają bezpańskie psy i koty z naszych „parkowych” gmin:
1. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Leszka Białego 2E/9, 47-232 Kędzierzyn - Koźle
szczegółowe informacje pod nr tel.: (77) 483-77-94
2. Fundacja Mali Bracia
ul. Ligudy 12, 45-102 Opole
szczegółowe informacje pod nr telefonu: (77) 453-76-07 lub 602 460 417 oraz na stronie internetowej: http://malibracia.opole.pl/

poniedziałek, 17 styczeń 2011 18:08

Konkurs geologiczny!

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych (część plastyczna) oraz gimnazjów i liceów (część teoretyczna). Organizatorem konkursu na terenie województw opolskiego i śląskiego jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - Oddział Górnośląski .

Informacje dla szkół podstawowych
Informacje dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

niedziela, 16 styczeń 2011 18:04

PPKP 2010/2011 etap III (parkowy)

Dnia 13 stycznia b.r. odbył sie III etap (parkowy) X już edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Konkurs ten organizowany jest w ramach porozumienia parków krajobrazowych Polski, a przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych. Składa się on z 5 etapów: szkolnego, gminnego, parkowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Ostatni etap co roku organizowany jest w innym parku krajobrazowym. Celem konkursu jest propagowanie szeroko rozumianej wiedzy ekologicznej, poszerzonej o znajomość parków krajobrazowych Polski. W tym roku z terenu Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” w etapie parkowym wzięło udział 23 uczniów z 6 szkół.
Byli to:
z Publicznego Gimnazjum im. Św. Jacka Odrowąża w Izbicku: Angelika Gogolin, Dawid Skóra, Magdalena Jendrzejek i Denis Klama, pod opieką nauczyciela prowadzącego pani Marzeny Ostapiuk
z PG im. A. Einsteina w Gogolinie: Karol Gabor, Anna Rygol i Miłosz Delinowski, pod opieką pana Tomasza Iwena
z PG im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy: Agnieszka Szablicka, Krystyna Kwoczała, Sandra Jelito i Justyna Kocur, przygotowywani przez panią Bogumiłę Ptak
z PG im. Św. Anny w Ujeździe: Urszula Kainka, Monika Stawiarska, Karolina Zielonka i Kamil Grabiec, których do konkursu przygotowywała pani Irena Kosarzycka
z PG z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich: Zuzanna Kubica, Maria Hadasik, Justyna Olszewska, Hanna Ferdynus, pod opieką i prowadzeniem pani Joanny Polańskiej
z PG im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach: Karolina Gasz, Daria Kampka, Paulina Kętrzyńska i Igor Grzesista, których przygotowywał pan Mariusz Kowalczyk

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by