Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

czwartek, 04 marzec 2010 12:48

Etap wojewódzki PPKP już za nami...

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Już po raz dziewiąty uczniowie szkół gimnazjalnych uczestniczą w organizowanym w ramach Porozumienia Parków Krajobrazowych, ogólnopolskim konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Piszę ‘uczestniczą’, gdyż konkurs trwa kilka miesięcy, w czasie których drużyny/uczniowie przechodzą przez poszczególne jego etapy: etap szkolny, gminny, parkowy i wojewódzki – te mamy już za sobą, oraz etap ogólnopolski zaplanowany na dzień 18 maja 2010 r.
Co roku podczas finału wybiera się jeden z parków krajobrazowych, który pełnić będzie funkcję koordynatora krajowego konkursu w roku następnym. W zeszłym roku wytypowany do tego zadania został Suwalski Park Krajobrazowy, dlatego tegoroczny finał odbędzie się na Suwalszyźnie, a połączony będzie oczywiście z tygodniowym tam pobytem na zielonej szkole.

2 marca, w Domu Pielgrzyma w Górze św. Anny zmagały się ze sobą w etapie wojewódzkim drużyny z wymienionych poniżej szkół, reprezentujące trzy opolskie parki krajobrazowe:
Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelcach Opolskich, opiekun: Pani Joanna Polewska, skład: Marta Majewska, Maja Frukacz, Weronika Wójcik i Michał Sowa - Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny"
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bogacicy, opiekun: Pan Piotr Noculak, skład: Brygida Zawadzka, Kristina Gładys Michał Dmytruszyński i Joachim Wodara - Stobrawski Park Krajobrazowy
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Prudniku, opiekun: Pani Iwona Dębińska, skład: Dominika Pieniążek, Agnieszka Maćków, Róża Sobkowicz i Maciej Weigt - Park Krajobrazowy "Góry Opawskie"
Do finału krajowego zakwalifikowała się drużyna przygotowywana przez Pana Piotra Noculaka z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy, w składzie: Brygida Zawadzka, Kristina Gładys, Michał Dmytruszyński i Joachim Wodara.
Wśród pozostałych uczestników pojawiło się małe ziarenko niedosytu, zarówno w drużynie najbliższej naszemu sercu, czyli reprezentującej Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” ale i tej z Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, gdyż zaledwie 1,5 pkt. dzieliło każdą z tych drużyn od zwycięzców. Uzyskując łączną sumę 125 pkt. znalazły się one ekzekwo na drugim miejscu. I chociaż zabrakło tak niewiele, a może właśnie dlatego - równie mocno gratulujemy uczniom i ich Nauczycielom, tak wspaniałego przygotowania do etapu wojewódzkiego i godnego reprezentowania szkół i parków!
Hol Domu Pielgrzyma… parę minut przed dziesiątą, czekamy na wszystkich uczestników – są, dotarli na czas. Udajemy się więc razem do przygotowanej sali, w której zaraz rozpocznie się część pisemna konkursu. Najpierw jednak Pani Beata Wielgosik – Głowny Specjalista d.s. ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Góra Św. Anny” wita serdecznie wszystkich przybyłych. Po dalszych krótkich przemówieniach, dyrektora Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, Pana Ireneusza Hebdy oraz naszego gościa, Pana Manfreda Grabelusa, Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, rozpoczyna się część pisemna konkursu. Jeszcze kilka słów Pani Elżbiety Pigulskiej - Głównego Specjalisty d.s. ochrony przyrody w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie”, na temat sposobu wypełniania testów i zasad punktacji, i o godzinie 10.15 pod czujnym okiem Pani Eli Ozimowskiej (Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny) i Pana Michała Stelmaszyka (Stobrawski Park Krajobrazowy) uczestnicy zabierają się do rozwiązywania zadań testowych i rozpoznawania gatunków. I tak w ciszy i skupieniu mija czas… niektórzy kończą już po 20-30 minutach, inni skrupulatnie sprawdzają swoje odpowiedzi…
Godzina 11.12 - ostatni uczestnik oddaje test. Teraz już można się odprężyć i podpytać kolegów o najtrudniejsze pytania.
Ale trzeba nam się spieszyć, bo jesteśmy umówieni na zajęcia do Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego, w jego oddziale na Górze św. Anny, w Muzeum Czynu Powstańczego. Pakujemy się w samochody i razem z nauczycielami po kilku minutach jesteśmy na miejscu. Program zajęć jest nastawiony na przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z łapania i obrączkowania ptaków, ale umożliwia też zwiedzanie wystawy przyrodniczej, składającej się z najciekawszych eksponatów magazynowych Muzeum. Część pierwszą zajęć przybliża nam kierownik Działu Przyrody, Pan Piotr Zabłocki, a drugą Pan Michał Wolny.
W tym samym czasie, prace naszych uczestników są dokładnie sprawdzane przez komisję… Ciekawe zajęcia przyrodnicze dobiegają końca i znów goni nas czas, dlatego pospiesznie wracamy, tym razem już do siedziby Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”, gdzie przewidziany jest poczęstunek i rozstrzygnięcie konkursu.
Wyniki ogłasza Dyrektor ZOPK, zaczynając od drugiego miejsca… wszyscy są zaskoczeni. Okazuje się, że dwie drużyny zdobyły wspólnie drugie miejsce uzyskując taką samą ilość punktów. Jakie to drużyny, już wiemy. Pierwsze miejsce po raz kolejny zdobywa drużyna reprezentująca Stobrawski Park Krajobrazowy. I to właśnie uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy pojadą na finał ogólnopolski konkursu do Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
Kolejne zdziwienie następuje, gdy nagrody-upominki otrzymują tylko nauczyciele, a uczniowie jedynie dyplomy… Otóż w tym roku zmieniliśmy nieco zasady przekazywania nagród. W latach poprzednich wszyscy członkowie drużyny dostawali identyczne nagrody, gdyż brana pod uwagę była suma zdobytych przez nich punktów. W tym roku, wywoływaliśmy pojedyncze osoby, wg listy sporządzonej na podstawie uzyskanych przez nie punktów, zaczynając od tej, która zdobyła ich najwięcej. Po wyczytaniu, przez Panią Annę Prychła - Główną Księgową ZOPK, każdy uczeń mógł wybrać dla siebie najodpowiedniejszą nagrodę: jedną z trzech pozycji książkowych: „Zwierzęta Polski”, „Prawdziwa Polska PARKI NARODOWE” lub „Głosy ptaków” oraz jedną z nagród rzeczowych: śpiwór, plecak lub kijki nordic walking. Zwycięska drużyna dodatkowo otrzymała pamięci USB. Wszyscy, dodatkowo jeszcze otrzymali kilka innych upominków. Szczególne wyróżnienie za zdobycie indywidualnie największej ilości punktów należy się Michałowi Dmytruszyńskiemu z PG w Bogacicy.
Nagrody ufundowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – w imieniu uczestników i własnym serdecznie dziękujemy.
Finał naszego konkursu uświetnili swoim przybyciem także zaroszeniu goście: wspomniany już wcześniej Pan Manfred Grabelus - Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, oraz Pan Zbigniew Figas - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Obaj Panowie byli bardzo zaskoczeni poziomem wiedzy uczestników, a w szczególności umiejętnościami rozpoznawania gatunków, o czy dali swój wyraz w przemowach na zakończenie konkursu.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, poczynając od nauczycieli, którzy co roku cierpliwie pracują ze swoimi uczniami, aby jak najlepiej przygotować ich do poszczególnych etapów, poprzez uczniów, którzy wkładają wiele wysiłku w przyswojenie sobie niezbędnej wiedzy, po osoby pośrednio związane z konkursem, a bez których zorganizowanie całego zaplecza technicznego byłoby bardzo trudne. Dziękujemy także sponsorom, dzięki którym docenione zostają wysiłki uczniów biorących udział w konkursie.

Gratulujemy raz jeszcze zwycięzcom, a pozostałe drużyny zapraszamy do ponownego udziału w przyszłym roku szkolnym!

Czytany 2490 razy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by