Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

piątek, 29 maj 2009 08:15

Krajobrazowy finał w Opolu

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W ubiegłym roku Zespołowi Opolskich Parków Krajobrazowych przypadła zaszczytna funkcja krajowego koordynatora VIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” na rok szkolny 2008/2009. Krajowy finał VIII edycji  konkursu odbył się 19 maja 2009 roku. Na miejsce zmagań wybrano Opole – salę konferencyjną Urzędu Marszałkowskiego. Finał krajowy, podobnie jak poprzednie edycje przygotowywane przez dyrekcje, zarządy lub zespoły parków krajobrazowych zrzeszonych w ramach zawartego Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski, zaplanowany został jako kilkudniowa „zielona szkoła”, w trakcie której, poza częścią konkursową, realizowany był również program edukacyjny. W finale ogólnopolskim spotkali się i rywalizowali ze sobą uczniowie wchodzący w skład najlepszych drużyn reprezentujących 13 województw Polski. Ogółem w finale wzięło udział 52 uczniów, 13 nauczycieli - opiekunów oraz koordynatorzy wojewódzcy i dyrektorzy parków krajobrazowych zaangażowanych w przeprowadzenie konkursu, a także zaproszeni goście. Konkurs objęty został patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Janusza Zaleskiego, Marszałka Województwa Opolskiego Pana Józefa Sebesty i Wojewody Opolskiego Pana Ryszarda Wilczyńskiego.

   Laureatem I miejsca została drużyna z Gimnazjum w Złotokłosie, reprezentująca województwo mazowieckie, pod opieką Pani Izabeli Warskiej, w składzie: Anna Nguyen Viet, Agata Rogowska, Angelika Palka, Marcin Mrowiński.

II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Rybnie z województwa warmińsko-mazurskiego, pod opieką Pani Magdaleny Anczykowskiej, w składzie: Agata Petrikowska, Karol Zyśk, Marcin Pieper, Robert Gontarz. III miejsce wywalczyła łódzka drużyna z Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną, pod opieką Pani Teresy Staszewskiej, w składzie: Ilona Majewska, Magdalena Pasikowska, Aleksandra Staszewska, Konrad Malczyk. Indywidualnie najwięcej punktów zdobył Robert Gontarz - uczeń z Gimnazjum w Rybnie.

Reprezentująca województwo opolskie drużyna z Gimnazjum nr 2 w Bogacicy, pod opieką Pana Piotra Noculaka, w składzie: Agata Przewloka, Barbara Janas, Małgorzata Szklanny, Piotr Pezdek zajęła miejsce VI. W następnych dniach nasi goście uczestniczyli w zajęciach warsztatowych.

Na początku kilka informacji ogólnych o konkursie. Jest on przeznaczony dla młodzieży uczęszczającej do gimnazjów w gminach obszarowo wchodzących w skład parków krajobrazowych lub ich otulin. Organizatorem konkursu są dyrekcje, zarządy lub zespoły parków krajobrazowych zrzeszone w ramach zawartego Porozumienia Parków Krajobrazowych Polski. Głównym celem konkursu jest poszerzanie wiedzy gimnazjalistów na temat parków krajobrazowych Polski oraz pogłębianie ich zamiłowania i szacunku do przyrody i regionu. Ponadto konkurs rozwija umiejętność rozpoznawania roślin, zwierząt, posługiwania się kluczami do oznaczania gatunków, a także interpretowania mapy. Konkurs jest pięcioetapowy – odbywają się eliminacje wewnątrzszkolne, gminne, parkowe, wojewódzkie i finał ogólnopolski.

W bieżącej edycji, w pierwszym etapie konkursu (listopad 2008), udział wzięło około 11.000 uczniów. Krajowy finał VIII edycji konkursu odbył się 19 maja 2009 roku. Na miejsce zmagań wybrano Opole – salę konferencyjną Urzędu Marszałkowskiego. Finał krajowy, podobnie jak w latach poprzednich zorganizowany został jako kilkudniowa „zielona szkoła”, w trakcie której, poza częścią konkursową, realizowany był również program edukacyjny.

VIII edycja tegoż konkursu została przygotowana i przeprowadzona przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych przy współpracy wojewódzkich koordynatorów wojewódzkich. Krajowym koordynatorem był pracownik ZOPK Pani Elżbieta Pigulska.

W dniach 18-22 maja na terenie Opolszczyzny przebywali finaliści etapów wojewódzkich konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Konkurs objęty został patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Pana Janusza Zaleskiego, Marszałka Województwa Opolskiego Pana Józefa Sebesty i Wojewody Opolskiego Pana Ryszarda Wilczyńskiego. Ponadto konkurs wsparli, dofinansowując pobyt, zakup nagród i transport uczestników: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Namysłowie, Urząd Gminy w Pokoju, Starostwo Powiatowe w Prudniku, Urząd Miejski w Głuchołazach, Urząd Gminy w Murowie i EKOGOK w Gać.

W finale ogólnopolskim spotkali się i rywalizowali ze sobą uczniowie wchodzący w skład najlepszych drużyn reprezentujących 13 województw Polski. Ogółem w finale wzięło udział 52 uczniów, 13 nauczycieli - opiekunów oraz koordynatorzy wojewódzcy i dyrektorzy parków krajobrazowych zaangażowanych w przeprowadzenie konkursu, a także zaproszeni goście.

Pobyt uczestników finału na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” w dniach 18-22 maja br. był jedną z nagród. 18 maja 2009 r. uczestnicy finału zakwaterowani zostali w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Sudety” w Pokrzywnej na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Stąd kolejnego dnia przewiezieni zostali do Opola, gdzie w sali konferencyjnej Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego na Ostrówku odbyła się część konkursowa finału. Po uroczystym otwarciu konkursu, kiedy uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań, nauczyciele i zaproszeni goście udali się na wycieczkę po Opolu, połączoną ze zwiedzaniem ekspozycji Muzeum Śląska Opolskiego. Pani Urszula Zajączkowska - dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego opowiadała o dziejach muzeum i realizacji poszczególnych projektów. Uczestników wycieczki szczególnie zachwyciły: rozmach budynku głównego a także unikalna w skali kraju „muzealna” kamienica czynszowa. Pani Beata Wielgosik, pracownik ZOPK, przedstawiła syntetycznie dzieje miasta oraz pokazała naszym gościom najpiękniejsze obiekty. Uczniowie po zmaganiach konkursowych i poczęstunku udali się z Panem Ireneuszem Hebdą, dyrektorem ZOPK na wycieczkę - zwiedzili wieżę piastowską oraz słynny opolski amfiteatr. W tym czasie komisja pod przewodnictwem pracownikiem ZOPK Pana Dominika Łęgowskiego i nadzorem metodycznym Pani Iwony Polewskiej z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu dokonała oceny prac. Następnie zgodnie z programem zostały ogłoszone wyniki konkursu. Dyrektor ZOPK Ireneusz Hebda rozpoczął tą część od nagradzania reprezentacji z najniższą ilością zdobytych punktów. Na sali widoczne było napięcie: każda z drużyn chciała zostać laureatem i otrzymać piękny porcelanowy puchar przechodni. Po za tym dla wszystkich przygotowano cenne nagrody rzeczowe. Laureatem I miejsca została drużyna z Gimnazjum w Złotokłosie, reprezentująca województwo mazowieckie, pod opieką Pani Izabeli Warskiej, w składzie: Anna Nguyen Viet, Agata Rogowska, Angelika Palka, Marcin Mrowiński. II miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Rybnie z województwa warmińsko-mazurskiego, pod opieką Pani Magdaleny Anczykowskiej, w składzie: Karol Zyśk, Marcin Pieper, Agata Petrikowska, Robert Gontarz. III miejsce wywalczyła natomiast łódzka drużyna z Gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną, pod opieką Pani Teresy Staszewskiej, w składzie: Ilona Majewska, Konrad Malczyk, Magdalena Pasikowska, Aleksandra Staszewska. Indywidualnie najwięcej punktów zdobył Robert Gontarz - uczeń Gimnazjum w Rybnie. Reprezentująca województwo opolskie drużyna z Gimnazjum nr 2 w Bogacicy, pod opieką Pana Piotra Noculaka, w składzie: Piotr Pezdek, Agata Przewloka, Barbara Janas, Małgorzata Szklanny, zajęła miejsce VI. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi oraz wydawnictwami o tematyce przyrodniczej. W czasie pobytu w dniach 19-21 maja uczestnicy konkursu nie mieli okazji się nudzić. Przygotowany program był bardzo urozmaicony i wszechstronny. Gimnazjaliści i ich opiekunowie w ciągu 3 dni zwiedzili nasze „opolskie przyrodnicze perełki” – parki krajobrazowe, stanowisko paleontologiczne w Krasiejowie, opolskie ZOO. Mieli również możliwość zapoznania się z tradycyjnym, niestety już ginącym na wsi opolskiej budownictwem drewnianym. Dzięki wizycie w Muzeum Wsi Opolskiej mogli przenieść się w XIX w. i poznać życie ówczesnych ludzi.

20 maja opiekę nad finalistami przejęły pracownice oddziału ZOPK w Górze Św. Anny: Pani Beata Wielgosik i Pani Elżbieta Ozimowska. Dzięki uprzejmości władz Stowarzyszenia „Dinopark” uczniowie mogli zobaczyć w Krasiejowie największe i najlepiej zachowane na świecie „cmentarzysko gadów”, miejsce odnalezienia najstarszego przodka dinozaurów – Silesaurus opolensis. Pani oprowadzająca po pawilonie przybliżyła historię tego wykopaliska posługując się animacją filmową oraz filmem o Krasiejowie. Następnie uczniowie udali się na teren Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”, gdzie poznawali walory przyrodnicze i kulturowe Parku. Najwięcej czasu poświęcono zwiedzaniu rezerwatu geologicznego – unikalnego obiektu w skali województwa opolskiego. Nie sposób było również ominąć największego w Europie Środkowej amfiteatru skalnego, wykonanego w dawnym kamieniołomie wapieni. Rok 2009 jest jubileuszowy - obchodzimy 300-lecie kalwarii annogórskiej – przybliżono także jej intrygującą historię. Późnym popołudniem po obiadokolacji Pan Piotr Noculak z Gimnazjum nr 2 w Bogacicy poprowadził chętnych ścieżką dydaktyczną do Żabiego Oczka.

Następny dzień wypełniła wycieczka do Opola połączona z warsztatami rękodzieła ludowego w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach oraz w opolskim Ogrodzie Zoologicznym. W Muzeum Wsi Opolskiej zorganizowano dla uczniów specjalne warsztaty: kowalstwa, wikliniarstwa i garncarstwa oraz poczęstunek chlebem wypiekanym w tradycyjny sposób. Uczestnicy zwiedzili również skansen poznając piękno drewnianej architektury wiejskiej Opolszczyzny: kościółek, młyn wodny, szkołę wiejską oraz chaty. W trakcie spotkania z Panem Grzegorzem Rolikiem z działu hodowlanego Ogrodu Zoologicznego w Opolu omawiano wybrane gatunki fauny krajowej (m.in. wilka, rysia, sów Polski). Zwieńczeniem pobytu było oglądanie karmienia goryli oraz uchatek kalifornijskich. Po powrocie do Pokrzywnej pracownik ZOPK Pan Janusz Husak poprowadził grupę najbardziej wytrwałych finalistów Cichą Doliną na Gwarkową Perć odkrywając urokliwe miejsca Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Wieczorem odbyło się pożegnalne ognisko. W dniu wyjazdu dla chętnych zorganizowano wycieczkę na szczczyt Biskupiej Kopy.

Finał ogólnopolski konkursu nie ograniczył się jedynie do rywalizacji i nagród, ale stał się okazją do integracji środowiska młodych przyrodników – naszej przyszłości i nadziei

Wszystkim uczestnikom i gościom dziękujemy za przybycie na Ziemię Opolską. Uczniom gratulujemy rozległej wiedzy przyrodniczej, opiekunom zaś życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Wszystkim sponsorom dziękujemy za olbrzymi wkład w organizację pobytu uczestników na terenie województwa opolskiego oraz ufundowanie nagród. Mamy nadzieję na spotkanie w przyszłorocznej edycji konkursu.

Tabela wyników finału krajowego do pobrania tutaj

Zdjęcia z konkursu Testujemy, nagradzamy

Zdjęcia z warsztatów Glina, wiklina i uchatki

Zdjęcia Różności Pana Piotra w tym Dino i Anka

Zdjęcia Czynszówka i przeglądówka raz jeszcze

Czytany 2620 razy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by