Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

wtorek, 28 październik 2008 07:56

Znamy już zwycięzcę Terenowego Turnieju Ekologicznego

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

21 października został roztrzygnięty finał Terenowego Turnieju Ekologicznego.Tytuł "Annogórski Ekolog 2008 i puchar Burmistrza Leśnicy otrzymała Publiczna Szkoła Podstawowa W Żyrowej. Zwycięską szkołę reprezentowali: Daria Kampka, Zuzanna Borowicz i Sebastian Jantos pod opieką Pani Joanny Jabłońskiej (71,30 pkt). Drużyna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach w składzie: Karolina Gasz, Magadalena Stroka i Igor Grzesista (opiekun Maciej Oleszek) przegrała o 0,45 punkta z drużyną z Żyrowej III miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich (69,10 pkt) w składzie; Justyna Olszewska, Piotr Puszczewicz i Marcin Arabik a przygotowała ich Pani Małgorzata Tułodziecka.


We wtorek, 21 października br. zjechało się pod Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny 36 uczniów z 12 okolicznych szkół podstawowych ze swoimi opiekunami, aby wziąć udział w długo oczekiwanym tego roku Terenowym Turnieju Ekologicznym. Uczniowie poszczególnych szkół, zwycięzcy eliminacji szkolnych, reprezentowali je stanowiąc drużyny. Po uroczystym przywitaniu wszystkich przybyłych przez głównego organizatora Turnieju – Beatę Wielgosik z Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” i omówieniu regulaminu, przystąpiono ku uciesze uczestników do dwóch losowań. Pierwsze miało na celu wybór opiekuna dla każdej z trzyosobowych grup, ale innego niż ten z którym przyjechały, aby w ten sposób wyeliminować tak powszechną i silną chęć podpowiadania swoim podopiecznym. Drugie losowanie rozstrzygało jednoznacznie, które z drużyn wyruszą jako jedne z pierwszych, a które niestety będą musiały poczekać nawet do 1,5 godziny na swoją kolej, gdyż los był dla nich mniej przyjazny. Zawodnicy mieli do pokonania około 2 km pięknej trasy, wiodącej wzdłuż blisko 300-letniej kalwarii. Pagórkowaty teren z licznymi polami, poprzecinany malowniczymi wąwozami i obsypany mieniącymi się na wszystkie kolory jesiennymi liśćmi sędziwych lip, klonów, buków umilał zawodnikom trudy turnieju z jakimi przyszło im się mierzyć po drodze. A trudów tych było niemało. Na naszych uczniów czekało 8 przystanków, na których musieli prawidłowo rozwiązać postawione przed nimi zadania, bez żadnej pomocy ze strony prowadzącego lub opiekuna. Każda grupa szkolna otrzymała swoją kartę ocen, na której zapisany został czas wyjścia z Muzeum a także miejsca na noty, które na poszczególnych przystankach wpisywali sędziowie. Maksymalnie po zaliczeniu wszystkich przystanków można było otrzymać 80 punktów, czyli po 10 punktów na każdym przystanku. Zadania były bardzo zróżnicowane. W tym Turnieju bowiem ocenia się wiedzę praktyczną, nabytą w szkole i poza nią, będącą wynikiem przyrodniczych zainteresowań. Na pierwszym przystanku, jeszcze w budynku Muzeum czekała pielęgniarka Anna Gurgul – Zamszyn, która „egzaminowała” z zagadnień dotyczących pierwszej pomocy w wypadkach związanych z kontaktem z przyrodą. Przystanek drugi „Ptaki” kierowany był przez Piotra Zabłockiego z Muzeum Śląska Opolskiego, z działu przyrody. Tutaj uczniowie mieli za zadanie rozpoznać z pewnej odległości 5 ptaków krukowatych wg klucza (eksponaty były umieszczone w terenie) oraz podzielić następną grupę 5 ptaków na gniazdowniki i zagniazdowniki. Spośród nich należało również wybrać jednego drapieżnika i omówić jego przystosowania. Michał Wolny, który także jest pracownikiem Muzeum Śląska Opolskiego przygotował stanowisko trzecie „Owady”. Uczniowie na podstawie 10 plansz musieli podzielić owady na pożyteczne i szkodniki. Spośród pożytecznych wybrać 2 owady i omówić ich rolę w przyrodzie, a także wybrać jednego owada szkodliwego i uzasadnić swój wybór . Następnie uczestnicy otrzymali gablotkę z 6 owadami oraz na karteczkach nazwy tych owadów. Na podstawie cech charakterystycznych i nawiązująy6ch do nich nazw musieli dopasować nazwy do poszczególnych owadów oraz wskazać dwa owady, które podlegają ochronie. Na stanowisku czwartym „Poroża” należało rozpoznać trofea myśliwskie przygotowanego przez Lothara Mroza z Nadleśnictwa Strzelce Opolskie. Z rozpoznawaniem podstawowych gatunków drzew leśnych po ich liściach i nasionach zawodnicy mogli zmierzyć się na stanowisku piątym, przygotowanym przez Elżbietę Ozimowską z Parku Krajobrazowego „Górze św. Anny”. Natomiast wiedzą o skałach można było wykazać się na stanowisku szóstym, gdzie za dobre odpowiedzi cenne punkty przydzielał Piotr Prus z Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny”. Na przystanku należał z dziewięciu prezentowanych skał wyróżnić te, które nie występują naturalnie na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Z pozostałych oddzielić skały , które nie występują w rezerwacie geologicznym. Pozostałe nazwać i ułożyć według ich twardości. Przedostatnim - siódmym stanowiskiem były „Szyszki”, gdzie Agata Wójcik z Nadleśnictwa Strzelce Opolskie sprawdzała znajomość gatunków iglastych. I zamykające ósme stanowisko „ Gleby, czynnikiem kształtującym roślinność” oceniała Beata Wielgosik. Zadanie polegało na ułożeniu rozsypanki składającej się z 20 elementów i przyklejeniu ich wg następującego wzoru: skała macierzysta, na której powstała gleba, rodzaj gleby, typ lasu, charakterystyczne drzewa. Następnie grupa musiała na podstawie prezentowanych zdjęć nazwać typy krajobrazów. Ostatnie zadanie polegało na poprawnym ułożeniu łańcucha pokarmowego. Drużyna losowała dwie z pięciu kopert a następnie z poszczególnych elementów układała łańcuch pokarmowy. Po pokonaniu trasy i zebraniu wszystkich punktów drużyna zgłaszała się na punkt wyjścia, gdzie Józef Szendzielorz z Muzeum Czynu Powstańczego potwierdzał czas zakończenia trasy. Zespół sam podliczał swoje punkty i czas pokonania trasy. Gdy wszystkie drużyny powróciły z trasy, komisja zweryfikowała punkty i wyłoniła zwycięzców. W międzyczasie uczestnicy turnieju zostali zaproszeni na drożdżówki, ciepłą herbatę przygotowane przez Krystynę Prus z Muzeum Czynu Powstańczego i gorące kiełbaski z ogniska, na które zaprosił wszystkich Grzegorz Ralko z Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny”. Gdy już każdy zaspokoił swój głód, przystąpiono do rozdania: najpierw podziękowań dla nauczycieli za przygotowanie uczniów do turnieju, później właściwych już dyplomów i nagród, które jak co roku, wręczał zwycięzcom Burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał i pod którego patronatem odbywa się corocznie Terenowy Turniej Ekologiczny. Miejsce pierwsze w Terenowym Turnieju Ekologicznym zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Żyrowej i otrzymała tym samym zaszczytny tytuł: „Annogórski Ekolog 2008” oraz Puchar Burmistrza Leśnicy. Miejsce drugie zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach, a trzecie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Opolskich. Dyplom i nagrodę otrzymała także drużyna, która zajęła „niewygodne” czwarte miejsce, ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach. Reszta zawodników otrzymała skromniejsze nagrody, za sam udział w turnieju i walczenie do samego końca, bo o to przecież tutaj chodzi! Po rozdaniu nagród uczestnicy jednogłośnie przyznali, że chociaż niektóre pytania sprawiały im nie lada trudności to wszystkim bardzo się podobało. I tego życzymy sobie również w przyszłym roku, na kolejnej edycji Terenowego Turnieju Ekologicznego.

Czytany 2515 razy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by