Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

środa, 17 wrzesień 2008 21:50

Uwaga! konkurs plastyczny dla młodzieży

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, oddział w Górze św. Anny zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych,ponadgimnazjalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych do udziału w konkursie plastycznym. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Krajobraz kulturowo-przyrodniczy opolskiej wsi i jego ochrona”

Cele konkursu:

poznanie piękna krajobrazu opolskiej wsi i problemów jego ochrony
pogłębianie wiedzy na temat zabudowy wiejskiej i kształtowania krajobrazu kulturowego
rozwijanie wyobraźni przestrzennej i zdolności plastycznych

Organizatorem konkursu jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa opolskiego.
Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie plakatu o wymiarach 60x80 cm przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej .
Tematyka prac musi być związana z krajobrazem kulturowo-przyrodniczym wsi opolskiej i jego ochroną.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
Konkurs rozpoczyna się 20 września 2008 r., a kończy 31 października 2008 r.

Prace oceniane będą w dwóch przedziałach wiekowych:
-uczniów szkół gimnazjalnych
-uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I

Przeprowadza Placówka uczestnicząca w konkursie.
Czas trwania: 20 września 2008r.- 20 października 2008 r.
Spośród prac wykonanych w tym etapie maksymalnie trzy najlepsze prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych
Oddział w Górze św. Anny

ul. Leśnicka 10, 47-150 Góra św. Anny w terminie do 25 października 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Etap II

Przeprowadza organizator konkursu - Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.
Do 31 października 2008 r. wyłonionych zostanie 6 zwycięskich prac (po trzy z każdej kategorii wiekowej).
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej organizatora: www.zopk.pl .
Placówki, których wychowankami są autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą elektroniczną.

Prace przesłane do II etapu konkursu powinny zostać opisane w następujący sposób:
Imię i nazwisko autora plakatu
Wiek / klasa
Pełna nazwa Placówki (adres, telefon, mail)
Imię i nazwisko opiekuna autora plakatu

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w stosownym czasie.
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej zorganizowanej przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 0-77 461-50-74 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej gsa@zopk.p
Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

Czytany 2294 razy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by