Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

środa, 17 wrzesień 2008 21:44

Relacja z jubileuszowej konferencji

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniach od 3 do 5 września br. w Domu Pielgrzyma w Górze Św. Anny odbyła się konferencja z okazji 20-to lecia Parków Krajobrazowych „Góra Św. Anny” i „Góry Opawskie” (dostępne są już ZDJĘCIA z konferencji). Tematem konferencji było: „Krajobrazy Polski - nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe na przykładzie Opolskich Parków Krajobrazowych”. Konferencja liczyła aż120 uczestników. Wśród nich było wielu znakomitych gości, m. in. Burmistrz Leśnicy Hubert Kurzał, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Wojewódzki Konserwator Przyrody Justyna Kantorczyk-Gałkiewicz, Wojewódzki Konserwator Zabytków Iwona Solisz, byli dawni dyrektorzy Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych: Bogusław Gębala i Józef Moczko oraz wielu pracowników nadleśnictw, starostw i innych instytucji współpracujących z naszymi Parkami. Przyjechali do nas pracownicy Parków Krajobrazowych i Lasów Państwowych z różnych stron Polski
Konferencja rozpoczęła się od krótkiej wycieczki ścieżkami kalwaryjskimi, zakończonej w Muzeum Czynu Powstańczego, gdzie dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego przywitał gości, a pracownicy oprowadzili naszych gości po wystawach stałych i czasowych. Ciekawym punktem było zwiedzanie wystawy poświęconej wędrówkom ptaków, a także motylom Parku Krajobrazowego"Góra Św. Anny"przygotowanej przez pracowników działu przyrodniczego muzeum. W rotundzie wysłuchaliśmy również pierwszej prelekcji, wygłoszonej przez prof. dr hab. Bogdana Cimały - Powstania śląskie na tle polskich powstań narodowych w XX wieku. Tą część programu zakończył występ zespołu folklorystycznego „Spod Buczyny”.

Wieczorem odbyło się spotkanie integracyjne, które upłynęło w miłej atmosferze m. in. dzięki wspaniałej kuchni Domu Pielgrzyma i wodzirejowi który skutecznie zachęcał wszystkich do zabawy. Drugi dzień konferencji to przede wszystkim sesja referatowa. Otworzył ją i przywitał wszystkich gości Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych - mgr Ireneusz Hebda. Moderatorem sesji był dr Arkadiusz Nowak - Przewodniczący Rady Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych. Na rozpoczęcie przedstawiono dwa referaty wprowadzające: profesora Mariusza Kistowskiego (Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska) na temat: Problemy ochrony walorów krajobrazowych parków krajobrazowych oraz referat pt. Czy jest możliwa skuteczna ochrona krajobrazu w świetle aktualnie obowiązującego prawa?, wygłoszony przez prof. dr hab. Wojciecha Radeckiego z Instytutu Nauk Prawnych PAN we Wrocławiu, z Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska. Po krótkiej dyskusji rozpoczął się pierwszy blok: Ochrona i użytkowanie krajobrazu kulturowego. W pierwszym z referatów prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska (Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu, Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych) poruszyła problem Roli architektury sakralnej w kształtowaniu krajobrazu kulturowego. Drugi wykład dotyczył Wybranych problemów ochrony i użytkowania krajobrazu kulturowego. Wygłosił go dr Agnieszka Latocha z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Drugi blok tematyczny poświęcony był Ochronie i użytkowaniu krajobrazu rolniczego i leśnego. Uczestnicy wysłuchali znowu dwóch referatów. Pierwszy - Prof. dr hab. inż. arch. Janusza Janeckiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski Instytut Architektury Krajobrazu) na temat: Problemy wyciszania "hałasu" optycznego w krajobrazie otwartym, i drugi dr inż. Jarosława Janeckiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski Instytut Architektury Krajobrazu) na temat Wykorzystania drzewostanów leśnych i zadrzewień do zagospodarowania turystycznego dawnych pól bitew.Po śląskim obiedzie wszyscy zebrali się na sali konferencyjnej na dwa ostanie bloki referatów. W trzecim bloku tematem przewodnim było: Wybrane problemy ochrony krajobrazu wsi na przykładzie opolskich parków krajobrazowych. Wyjaśnienia tych problemów podjęli się wykładowcy Uniwersytetu Opolskiego: dr Krzysztof Badora i dr Maciej Wyszyński. Pierwszy z nich rozwinął temat przewodni, natomiast dr Wyszyński bardziej skupił się na temacie: Problem rozwoju turystyki w kontekście ochrony krajobrazu. Blok czwarty to również wykładowcy Uniwersytetu Opolskiego, ale temat główny inny - Sposoby skutecznej promocji ochrony krajobrazu jako dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego w środowisku społecznym. Przybliżył nam go dr Józef Szewczyk z Międzywydziałowego Centrum Kształcenia i Doskonalenia Pedagogicznego.Wieczorem organizatorzy zaprosili uczestników konferencji na biesiadę regionalną z bardzo bogatym programem. Motywem przewodnim wieczoru był tytuł bardzo znanej śląskiej piosenki „Poszła Karolinka do Gogolina”. Wystrój sali nawiązywał do typowej śląskiej zagrody wiejskiej. Głównym punktem programu był występ zespołu „Komes” z Kędzierzyna-Koźla, który przedstawił przyśpiewki i tańce regionalne. W przerwie ich występu zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnicy odgrywając scenkę w gwarze śląskiej. W dalszej części biesiady goście częstowali się potrawami kuchni śląskiej przygotowanymi przez kuchnię Domu Pielgrzyma oraz przez gospodynie z Dolnej zrzeszone w kole Związku Śląskich Kobiet Wiejskich Do końca wieczoru wszyscy bawili się przy muzyce prezentowanej przez wodzireja.Ostatni dzień konferencji to możliwość zapoznania się uczestników z pięknem naszych krajobrazów i bogactwem zabytków architektury. Do wyboru goście mieli zwiedzanie jednego z naszych „jubileuszowych” Parków. Część wybrała się do PK „Góry Opawskie” gdzie pracownicy zaproponowali uczestnikom wycieczki wyjście na Biskupią Kopę (889 m n.p.m.) ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną doliną Bystrego Potoku przez Gwarkową Perć (niebieski szlak turystyczny) do Domu Turysty „Pod Kopą Biskupią” PTTK, wejście na szczyt żółtym szlakiem turystycznym, dla chętnych możliwość podziwiania panoramy okolic z wieży widokowej. Po obiedzie w Domu Turysty „Pod Kopą Biskupią” PTTK zejście żółtym szlakiem do Jarnołtówka, zwiedzanie miejscowości (tama z 1906 r., zespół dworski z zabytkowym parkiem, kościół z 1907 r.) Osoby, które zdecydowały się na pozostanie na terenie PK „Góra Św. Anny” miały okazję zobaczyć klasztor franciszkanów od wewnątrz, co nie każdemu jest dane, przejść ścieżką dydaktyczną w rezerwacie geologicznym „Góra Św. Anny” z geologiem, a po obiedzie udać się z pracownikami Parku na wycieczkę objazdową po Parku: Poręba (najpiękniejszy wąwóz krasowy) - Dolna - Olszowa (drewniany kościół z 1748 r.) - Czarnocin (rezerwaty: „Boże Oko” i „Grafik”) - Zalesie - Leśnica (spotkanie przy kawie z Burmistrzem Leśnicy w Galerii obrazów) - Żyrowa (kompleks pałacowo-parkowy z I poł. XVII w.) - Oleszka - Ligota Dolna (rezerwat muraw kserotermicznych). Po powrocie na Górę Św. Anny uczestnicy konferencji spakowali się , pożegnali i wyjechali.

Czytany 2507 razy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by