Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

środa, 21 maj 2008 20:32

IV Forum Edukacji Regionalnej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

IV Wojewódzkie Forum Edukacji Regionalnej

w Górze św. Anny

pod patronatem honorowym Wojewody Opolskiego

Pana Ryszarda Wilczyńskiego

 

Planowane forum jest kompatybilne z priorytetami Opolskiego Kuratora Oświaty,a zwłaszcza z obszarem tematycznym: edukacja obywatelska dzieci i młodzieży oraz wychowanie patriotyczne.

Temat forum:

Pokłosie edukacji regionalnej w Opolskiem

1. Organizatorzy:

Opolski Kurator Oświaty,Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolugrupa doradców metodycznych w składzie:
Helga Bieniusa (język polski) – kierownik organizacyjny forum,Alicja Mrugała (matematyka), Maria Zagwojska (historia), pracująca pod kierunkiem konsultanta WOM – mgr Grażyny Jurowicz

2. Współorganizatorzy:

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych – Oddział w Górze św. Anny oraz Franciszkanie z Góry sw. Anny

3. Adresat – nauczyciele:

·przedszkoli,

·szkół podstawowych,

· gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego

(wszystkich przedmiotów realizujących treści z edukacji regionalnej:
wychowanie przedszkolne, nauczanie zintegrowane, język polski, historia, sztuka, religia, geografia, przyroda, biologia, języki obce, informatyka, matematyka...)

4. Cele forum:
prezentacja dorobku placówek oświatowych Opolszczyzny w zakresie edukacji regionalnej, popularyzacja walorów historyczno-kulturowych i przyrodniczych Góry św. Anny
promocja scenariuszy zajęć edukacyjnych Na ścieżce „Wokół Góry św. Anny” – publikacji wydanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

5. Przewidywane rezultaty,

rozwijanie zainteresowań poznawczych i dydaktycznych nauczycieli wiedzą regionie,
przygotowanie do kształcenia ustawicznego z edukacji regionalnej zgodnie
z oczekiwaniami nauczycieli,gromadzenie materiałów w zw. z digitalizacją zbiorów,zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji z Edukacji Regionalnej pod patronatem Ministra Oświaty, prezentującej najciekawsze formy edukacji regionalnej w Opolskiem (2009).

6. Miejsce konferencji :

Dom Pielgrzyma w Górze św. Anny, Aleja Jana Pawła II 7

7. Termin: 31. 05. – 01. 06. 2007 (sobota - niedziela do południa)

8. Warunki szkolenia: szkolenie dwudniowe

Planowana liczba uczestników: 80 - 100

W cenie uczestnictwa ujęto koszty pakietu edukacyjnego dla nauczycieli, zawierającego: scenariusze zajęć terenowych Na ścieżce „Wokół Góry św. Anny” – publikacji wydanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, foldery promujące walory historyczno-kulturowe i przyrodnicze Góry św. Anny i ziemi leśnickiej, materiały z zakresu edukacji regionalnej i turystyki
edukacyjnej po ziemi leśnickiej i zdzieszowickiej.


Odpłatność: 120 zł od osoby, w tym opłata za wyżywienie

140 zł od osoby (z noclegiem w pokoju 4-osobowym, kolacją i śniadaniem)

160 zł od osoby (z noclegiem w pokoju 2- lub 3-osobowym, kolacją i śniadaniem)

Zakwaterowanie z wyżywieniem w Domu Pielgrzyma w Górze św. Anny, w którym zarezerwowano 40 miejsc noclegowych. Koszty jak wyżej

Organizacja procesu szkolenia:

Program konferencji

31 maja (sobota) do południa - część wykładowa
8.00 Zakwaterowanie uczestników korzystających z noclegu

9.00 Przywitanie gości i uczestników konferencji

9.10 Oficjalne otwarcie wojewódzkiej konferencji:

Patronat honorowy – Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński

Urząd Marszałkowski – Waldemar Zadka (Dyrektor Departamentu Edukacji)

Opolski Kurator Oświaty – Leszek Darowski

Dyrektor WOM w Opolu – Zbigniew Babski

Burmistrz Leśnicy – Hubert Kurzał

Burmistrz Zdzieszowic – Dieter Przewdzing

 

9.45 Symbolika Góry św. Anny w okresie powstań śląskich – prof. Bogdan Cimała (Uniwersytet Opolski)

10.15 Góra św. Anny – fenomen ruchu pielgrzymkowego – o. dr Błażej Kurowski (gwardian klasztoru w Górze św. Anny)

10.45 Przerwa na kawę lub herbatę

11.15 Wielogłos gwar śląskich – Jan Goczoł (poeta opolski)

11.45 Wielowymiarowe ujęcie edukacji środowiskowej na przykładzie Góry św. Anny – dr Józef Szewczyk (Uniwersytet Opolski)

12.15 Pokłosie edukacji regionalnej w Opolskiem - prezentacja przedsięwzięć wybranych placówek oświatowych z województwa opolskiego

13.30 Zwiedzanie stoisk poszczególnych szkół oraz stanowisk placówek, promujących turystykę edukacyjną i edukacją regionalną

14.00 – 15.00 – przerwa na obiad, po południu - zajęcia terenowe dla nauczycieli

15.00 Działalność misyjna oo. Franciszkanów (prezentacja multimedialna) – o. Krystian Pieczka

15.30 Zajęcia terenowe w 2 grupach naprzemiennie:
Poznajemy ważne obiekty sakralne Góry św. Anny - o. dr Błażej Kurowski
Zwiedzanie Muzeum Misyjnego w Górze św. Anny - o. Krystian Pieczka

17.00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II z okazji 25-lecia pobytu
w Górze św. Anny
17.15 Przerwa na kawę lub herbatę połączona z degustacją annogórskich wypieków
17.30 Występ Zespołu Folklorystycznego Spod Buczyny pod kierunkiem Pani Teresy Bugiel

21 października (niedziela)

do południa - część praktyczna (warsztatowa)

9.00 Zajęcia terenowe w Parku Krajobrazowym Góra św. Anny w 2 grupach pod kierunkiem doradców metodycznych i pracowników Parku. Każda z grup poznaje walory historyczno-kulturowe i przyrodnicze, wędrując innym szlakiem

* Grupa I: Rezerwat geologiczny – pomnik Czynu Powstańczego – amfiteatr skalny – kalwaria – Muzeum Czynu Powstańczego – Beata Wielgosik (Główny Specjalista Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Górze św. Anny)

* Grupa II: Muzeum Czynu Powstańczego – kalwaria – rezerwat geologiczny –pomnik Czynu Powstańczego – amfiteatr skalny – Piotr Prus (specjalista ds. ochrony krajobrazu Oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Górze św. Anny)


Ok. 12.30 – uroczysty niedzielny obiad

13.00 – ewaluacja konferencji, wręczenie zaświadczeń uczestnikom i zakończenie forum


Ważne!
Podczas konferencji będzie można wejść w kontakt z pracownikami instytucji, promujących turystykę edukacyjną w Górze św. Anny, tj. Oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Górze św. Anny, Muzeum Czynu Powstańczego... oraz nabyć książki, związane z edukacją regionalną.

Kryteria sukcesu konferencji:
- pozytywne wyniki ewaluacji,
- chęć uczestnictwa w kolejnych formach doskonalenia z edukacji regionalnej,
- promocja wybranych osiągnięć szkół w zakresie edukacji regionalnej na Ogólnopolskiej Konferencji z Edukacji Regionalnej (2009 lub 2010),
- publikacje metodyczne - witryna internetowa WOM w Opolu .

Jakie treści będzie zawierać narzędzie ewaluacji?
W ankiecie będziemy pytać uczestników o tzw. wartość dodaną, czyli stopień realizacji tematu i założonych celów, komunikatywność prowadzących, sposób organizacji forum, atmosferę, przyrost wiedzy i umiejętności, dalsze oczekiwania.

W jaki sposób to szkolenie będzie powiązane z dalszymi formami doskonalenia tej grupy?

Forum to jest kontynuacją cyklu spotkań, zw. z prezentacjami dokonań placówek oświatowych
w kolejnych miejscach Opolszczyzny: Kamień Śląski, Brzeg,
Nysa, Góra św. Anny, Opole, Prudnik, Kluczbork, Olesno..., a także cyklu różnych form kształcenia ustawicznego z edukacji regionalnej, które wskażą jej uczestnicy w ankiecie ewaluacyjnej

14. Sponsorzy: Urząd Miejski w Leśnicy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

ew. Urząd Marszałkowski w Opolu

 

Patronat medialny: Radio Opole, TVP 3 Opole, Strzelec Opolski (patronat lokalny), Nowa Trybuna Opolska (patronat regionalny).

Czytany 2713 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 02 kwiecień 2015 20:51

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by