Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

czwartek, 17 kwiecień 2008 20:26

Mini Olimpiada rozstrzygnięta

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu 10 kwietnia 2008 roku w Górze Św. Anny odbyła się VII edycja Mini Olimpiady Wiedzy Przyrodniczej „Mały Przyjaciel Przyrody” pod hasłem Bogactwo przyrody nieożywionej Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”.

Organizatorami konkursu byli: Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Urząd Miejski w Leśnicy, Nadleśnictwo Strzelce Opolskie oraz Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji. Honorowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Leśnicy mgr inż. Hubert Kurzał. Do olimpiady przystąpili uczniowie - szkolni finaliści, reprezentujący 13 szkół podstawowych współpracujących z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych, oddziałem w Górze Św. Anny: Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku, Zespół Placówek Oświatowych w Kalinowicach, Publiczna Szkoła w Leśnicy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Op., Publiczna Szkoła Podstawowa w Krapkowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Raszowej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe.

Część pisemna mini olimpiady odbyła się, dzięki uprzejmości franciszkanów, w Domu Pielgrzyma. Uczestnicy konkursu rozwiązywali zestaw złożony z 18 zadań przez 60 minut. Następnie z przewodnikiem udali się na krótką wycieczkę po ścieżce dydaktycznej Wokół Góry Św. Anny. W tym czasie komisja w składzie: Agata Wójcik Nadleśnictwo Strzelce Op., Anna Wyschka – UM Leśnica, Elżbieta Pigulska – ZOPK, oddz. w Pokrzywnej, Grzegorz Ralko – ZOPK, oddz. w Górze Św. Anny dokonała oceny prac uczniów. Uroczyste zakończenie VII Mini Olimpiady Wiedzy Przyrodniczej odbyło się w siedzibie Parku. Uczniowie i ich opiekunowie spotkali się z gośćmi, którzy przybyli na uroczystość: Burmistrzem Leśnicy Panem Hubertem Kurzałem, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody Panią Justyną Kantorczyk- Gałkiewicz i Dyrektorem Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych Panem Ireneuszem Hebdą. Po zabraniu głosu przez poszczególnych gości został odczytany protokół komisji.

Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie:

1 miejsce Marek Lebok – SP nr 2 w Zdzieszowicach

2 miejsce Dawid Kowolik - SP nr 2 w Zdzieszowicach

2 miejsce Paweł Wrotny - SP nr 1 w Zdzieszowicach

3 miejsce Maciej Królikowski – SP w Żyrowej

Wszyscy uczniowie- szkolni finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy, ilustrowane encyklopedie przyrodnicze, a finaliści przewodniki flory i fauny oraz materiały promujące Opolskie Parki Krajobrazowe. Nagrodzono również opiekunów monografią przyrodniczo-historyczną doliny Białej Głuchołaskiej. Głównymi sponsorami nagród dla uczniów byli : Burmistrz Leśnicy mgr inż. Hubert Kurzał oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce Opolskie mgr inż. Ryszard Miler .Czytany 2212 razy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by