Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

wtorek, 12 luty 2008 20:08

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” - Nr ogłoszenia w UZP 21112-2008
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), informuję, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego.
Na wykonawcę zadania wybrano:
Nazwa firmy: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
Adres: ul. E. Ciołka 13, 01445 Warszawa
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena - 110.000 zł brutto - 100,00 pkt
Pozostali oferenci:
Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAMEKO sp. z o.o.
Adres: ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków
cena brutto za wykonanie opracowania: 147.000 zł - 74,83 pky

Dyrektor Zespołu Opolskich

Parków Krajobrazowych
Ireneusz Hebda

Czytany 2211 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 02 kwiecień 2015 20:14

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by