Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

piątek, 30 listopad 2007 19:43

Historia Kamieniołómów

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Już w średniowieczu kamień wapienny i bazalt był wykorzystywany przez miejscową ludność w celach budowlanych. Następnie zaczęto go wypalać w stosach, później w prymitywnych piecach polowych., tzw. malerzach.
 
Eksploatacja annogórskich kamieniołomów

    Już w średniowieczu kamień wapienny i bazalt był wykorzystywany przez miejscową ludność w celach budowlanych. Następnie zaczęto go wypalać w stosach, później w prymitywnych piecach polowych., tzw. malerzach.Najstarszy kamieniołom wapienia i bazaltu na Górze Św. Anny pochodzi z 1830 roku. W okolicach dzisiejszej kaplicy św. Rafała w Grocie Lurdzkiej Tomasz Spruch otworzył w 1849 r kamieniołom bazaltu. Niedaleko bazalt eksploatowali bracia Goedecke, właściciele od 1864 Żyrowej. W 1867 r następny kamieniołom bazaltu i wapienia założył Gliński, w 1876r. rodzina Mulków. Franciszkanie prowadzili spór z właścicielami kamieniołomów, których dalsza eksploatacja zagrażała klasztorowi. Po przymusowym opuszczeniu franciszkanów w 1875 roku klasztoru zarządcą na Górze Św. Anny został radca regencyjny von Schuckmann, który nie podjął żadnych działań, a wręcz odwrotnie, zezwolił nawet na założenie kamieniołomu w ogrodach klasztornych. W 1899 r. udało się zakonnikom odkupić kamieniołom, które działały w najbliższym sąsiedztwie. Produkcja wapiennicza na skalę przemysłową rozwinęła się na przełomie XVIII i XIX wieku. Piec szybowy zachował się w Krowioku, w sąsiedztwie amfiteatru w Górze Św. Anny. Kamień, który tu wydobywano wypalano na miejscu i w postaci wapna sprzedawano. Część kamienia dowożono kolejką do Zdzieszowic.
Dzięki odsłonięciom powstałym wskutek wspomnianej eksploatacji wapieni i bazaltów Góra Św. Anny była wielokrotnie obiektem badań geologicznych. Wyniki tych badań przyczyniły się do objęcia ochroną pomnikową w latach 20-tych ubiegłego wieku stożka tufu wulkanicznego. W 1957 r orzeczeniem PWRN układ skał ze stożkiem tufu wulkanicznego ponownie objęto ochroną pomnikową. W 1971 r zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego utworzony został w części dawnego kamieniołomu bazaltu i wapienia rezerwat geologiczny.
Rezerwat „ Góra Św. Anny” został utworzony w celu ochrony i zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych rzadkich profili i zjawisk geologicznych.
Od 2005 r. trwają prace zmierzające do objęcia ochronqa rezerwatowa całego kamieniołomu. Od poł. XII w. wypalanie kamienia wapiennego łączono z wypalaniem cegły w piecach eksploatowanych okresowo – kilka razy w roku. Używany powszechnie w technice termin wypalanie wapna określa proces, którego celem jest dokonanie rozkładu węglanu wapnia pod wpływem wysokiej temperatury na tlenek wapnia i dwutlenek węgla. Na początku XVIII w. uruchamiano pierwsze palarnie wapna.
Czytany 2282 razy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by