Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

czwartek, 02 grudzień 2021 09:21

Konkurs dla szkół: Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w wojewódzkim konkursie Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe. Konkurs ten skierowany jest do uczniów klas VII i VIII. W konkursie mogą wziąć udział szkoły z gmin, położonych na terenie jednego z trzech parków krajobrazowych Opolszczyzny:

 • dla Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” będą to gminy: Leśnica, Zdzieszowice, Strzelce Opolskie, Ujazd, Gogolin i Izbicko
 • dla PK „Góry Opawskie”: Prudnik, Lubrza i Głuchołazy
 • dla Stobrawskiego PK: Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Lubsza, Łubniany, Murów, Pokój, Popielów, Świerczów i Wołczyn

Cele konkursu są następujące:

 • Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej opolskich parków krajobrazowych.
 • Poszerzenie wiadomości z zakresu przyrody, ochrony przyrody i środowiska.
 • Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami.
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
 • Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi.
 • Nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem.
 • Pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 • Poznanie najcenniejszych przyrodniczo obszarów województwa opolskiego.
 • Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
 • Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.
 • Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.
 • Integracja uczniów oraz wymiana doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych.

Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, parkowym i wojewódzkim.

Na etapie szkolnym zostaje wyłoniona 3-osobowa drużyna, która reprezentuje daną szkołę w kolejnych etapach. W etapie parkowym rywalizują ze sobą drużyny ze szkół znajdujące się w tym samym parku krajobrazowym. W PK „Góra św. Anny” rywalizują zatem drużyny ze szkół z gmin położonych na terenie tego właśnie parku i analogicznie dzieje się w PK „Góry Opawskie” i Stobrawskim PK. Do etapu wojewódzkiego przechodzi 9 drużyn (3 najlepsze zespoły z każdego parku krajobrazowego).

Na każdym etapie konkursu uczniowie rozwiązują indywidualnie test z wiedzy zdobytej w trakcie nauczania w szkole podstawowej z przedmiotów: przyroda, geografia i biologia (IV-VIII) oraz z wiedzy na temat opolskich parków krajobrazowych. Dodatkowo od etapu parkowego dochodzi rozpoznawanie wybranych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a na etapie wojewódzkim pojawia się też zadanie praktyczne z mapą, które drużyna rozwiązuje wspólnie.

Szczegóły konkursu znajdą Państwo w REGULAMINIE.
Aby zgłosić szkołę do konkursu należy pobrać KARTĘ ZGŁOSZEŃ (Załącznik nr 1), wypełnić i wysłać na odpowiedni adres e-mail (podany w karcie) do dnia 22 grudnia 2021r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Czytany 578 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 02 grudzień 2021 10:14

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by