Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

piątek, 22 październik 2021 11:14

XV Terenowy Turniej Ekologiczny "Annogórski Ekolog 2021"

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dnia 19 października 2021 r.  na terenie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" odbył się po raz XV Terenowy Turniej Ekologiczny "Annogórski Ekolog 2021". Honorowy Patronat nad Turniejem objął Pan Jan Spałek - Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce Opolskie.

Terenowy Turniej Ekologiczny to cykliczny konkurs terenowy sprawdzający wiedzę przyrodniczo-geograficzną uczniów oraz ich znajomość danego terenu. Cieszy się on dużym zainteresowaniem ze względu na swój terenowy i mało stresujący charakter (zadania rozwiązywane są drużynowo przez całe trzyosobowe reprezentacje szkolne) oraz cenne nagrody. Niestety jak to mówią "każdy kij ma dwa końce" zatem z powodu jego terenowego charakteru ilość miejsc jest w nim ograniczona, więc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Trasa tegorocznego Turnieju biegła od Klubu Wiejskiego w Czarnocinie do Parku Miniatur Sakralnych w Olszowej - ok. 4,5 km. Na trasie zostały ustawione przystanki, na których uczestnicy zmagali się z różnymi zadaniami:
Przystanek 1 - tu oceniana była praca z mapą: orientowanie mapy, wyznaczanie kierunków świata, obliczanie odległości, azymut, znajomość długości i szerokości geograficznej oraz czytanie legendy i odnajdywanie wyznaczonych punktów
Przystanek 2 - oceniana była znajomość gatunków roślin runa leśnego i podszytu oraz "powtórka" z Łąckiej Wody z punktu 1, czyli kartkówka z pamięci ;)
Przystanek 3 - tutaj trzeba było wykazać się znajomością ptaków
Przystanek 4 - przyrodniczo-leśne koło fortuny - chyba najtrudniejszy z przystanków, bo sprawdzający praktyczną, leśną wiedzę
Przystanek 5 - rzadko zdarza się zobaczyć w lesie zwierzęta, gdyż one bardzo dobrze się przed nami ukrywają, ale o ich obecności w danym miejscu mogą świadczyć pozostawiane ślady... - na tym przystanku liczyła się znajomość tropów
Przystanek 6 - na ostatnim stanowisku, wydawałoby się najłatwiejszym, nie było wcale tak łatwo, a chodziło o rozpoznawanie gatunków drzew leśnych

Do Turnieju podeszło 24 uczniów w 3 -osobowych drużynach, reprezentujących 8 szkół podstawowych z gmin leżących na terenie naszego parku i w jego otulinie. Były to następujące szkoły:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej
2. Publiczna /szkoła Podstawowa im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach
5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach
7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w Januszkowucach
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim

I miejsce zdobyła PSP im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach (49,5 pkt.)
Gratulujemy drużynie w składzie: Jan Chlondowski, Aldona Matuszak i Michał Warzocha. Nauczycielem przygotowującym uczniów do konkursu była P. Joanna Jabłońska.

II miejsce: PSP nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach (47 pkt.)
Skład: Jasmine Singh, Aleksander Czerwiński i Liliana Bakalarz. Nauczyciel: P. Katarzyna Lipiec


III miejsce PSP nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach (45 pkt.)
Skład: Karol Zarankiewicz, Filip Magnuszewski i Marta Kwoczała. Nauczycieli: P. Wiesłąw Walendzik


Wszystkim uczestnikom naszego Terenowego Turnieju Ekologicznego serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników, gdyż rozbieżności punktowe były bardzo niewielkie, a każda z drużyn wykazała się sporą wiedzą na tematy wykraczające nieraz poza podstawę programową, tematy leśne i przyrodnicze. Zdobywcom pierwszych trzech miejsc gratulujemy szczególnie!

Dziękujemy Wam za udział w tym Turnieju. Dziękujemy też nauczycielom za poświęcony czas na przygotowanie uczniów do konkursu, za przekazywanie wiedzy wciąż mało popularnej, a tak potrzebnej do zrozumienia siebie i naszej silnej zależności od przyrody, za uczenie szacunku do otaczającego świata natury i "wydobywanie" uczniów ze szkolnych ławek i teorii książek do lasu, na łąkę, w teren, w tym też na nasz Turniej Ekologiczny.

Podziękowanie pragniemy złożyć także współorganizatorom i sponsorom Terenowego Turnieju Ekologicznego, bez których nie byłoby on tak atrakcyjny jak jest. Pragniemy podziękować:
Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu.
Panu Janowi Spałkowi - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, za współorganizację Turnieju, objęcie go Honorowym Patronatem, ufundowanie pucharu dla zwycięskiej drużyny oraz wejścia na teren Parku Miniatur Sakralnych dla wszystkich uczestników Turnieju, a także częściowe pokrycie kosztów poczęstunku.
Panu Łukaszowi Jastrzembskiemu za częściowe pokrycie kosztów poczęstunku.
Pani Ewie Marii-Piłat - prezes Stowarzyszenia Kraina Świętej Anny, za wzbogacenie nagród o ciekawe publikacje i materiały edukacyjne dotyczące regionu.

Na końcu pragniemy podziękować także osobom spoza grona pracowników Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny", które czynnie włączyły się w organizację Turnieju: Panu Dariuszowi Krzysztofowiczowi z Nadleśnictwa Strzelce Opolskie, który przygotował dla Was przystanek nr 4, oraz Pani Agacie Frankiewicz ze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego za przygotowanie przystanka nr 5.

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim i zapraszamy do udziału i współudziału w Terenowym turnieju Ekologicznym "Annogórski Ekolog" w przyszłym roku.

 

Czytany 326 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 25 październik 2021 07:18

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by