Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

wtorek, 25 czerwiec 2013 18:12

Relacja z Pieszego Rajdu Przedszkolaka

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przedszkolaki tworzą najwdzięczniejszą grupę uczestniczącą z naszych imprezach przyrodniczych. Są zawsze zainteresowane poznawaniem nowych rzeczy i bardzo angażują się we wszystkie zabawy i zadania dla nich przygotowane. Z tych powodów co roku organizujemy dla nich Pieszy Rajd Przedszkolaka, na wzór rajdów organizowanych wcześniej przez Panią Barbarę Strużynę wraz z zespołem z Publicznego Przedszkola w Zalesiu Śląskim.
Rajdy te polegają na przejściu wyznaczonej trasy i udział w zabawach, zgadywankach i zadaniach czekających na dzieci w wyznaczonych punktach przystankowych. Dzieci uczą się rozpoznawania gatunków, szacunku dla otaczającego świata przyrody, zacieśniają więzi w grupie rówieśniczej i poznają nowych kolegów i koleżanki z innych przedszkoli. Poprzez "wycieczki" nabierają pewności siebie i uczą się radzić sobie w nowych sytuacjach bez bezpośredniej opieki rodziców.
W naszym Rajdzie w tym roku wzięło udział 100 dzieci z następujących przedszkoli:
1. Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy wraz z jego oddziałami w Górze św. Anny, Dolnej i Kadłubcu
2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim - Przedszkola w Zalesiu Śląskim
3. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Raszowej - Przedszkola w Raszowej wraz z oddziałem w Lichyni
W tym roku w wyniku burzy i powstałych po niej utrudnień na trasie Rajdu, zmuszeniu byliśmy zmienić już w dniu Rajdu przebieg jego trasy. Mamy jednak nadzieję, że przygotowane przez nas punkty przystankowe zrekompensowały w pewnym stopniu całe zamieszanie. Przypomnijmy sobie jak wyglądały poszczególne przystanki:
Przestanek nr 1 - tutaj P. Beata Wielgosik wprowadzała najmłodszych w świat roślin i zwierząt Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny", poprzez odgadywanie zagadek i zabawy ruchowe dzieci uczyły się jakie zwierzęta wystepują na tym terenie i z jakich warstw składa się las

Przystanek nr 2 przygotowała P. Ela Ozimowska, po prezentacji 9 gatunków różnych drzew, których gałązki były rozmieszczone w 9 polach, dzieci zamykały oczy, a jeden gatunek znikał z "planszy", po otwarciu oczu miały powiedzieć jakiego gatunku brakuje
Na Przystanku nr 3 czekał P. Marek Zarankiewicz ze zdjęciami wybranych szczegółów z najbliższej okolicy, np. zdjęcie fragmentu kaplicy kalwaryjskiej. Zadanie polegało na odnalezieniu w terenie tego szczegółu.
Po przejściu całej trasy i zaliczeniu wszystkich przystanków uczestnicy udali się do Domu Pielgrzyma na obiecane frytki i soczek - ufundowane przez Burmistrza Leśnicy, Pana Łukasza Jastrzembskiego. Po posiłku wszyscy zgromadziliśmy się w nowootwartym amfiteatrzyku w Górze św. Anny, gdzie z rąk Pana Andrzeja Iwanowskiego (Wice Burmistrza Leśnicy), Pana Artura Rolki (Głównego specjalisty w gabinecie Marszałka) oraz Ireneusza Hebdy (Dyrektora Zepołu Opolskich Parków Krajobrazowych) zostały wręczone wszystkim uczestnikom nagrody, którymi były: Zeszyty edukacyjne "Drzewa naszych lasów" dla każdego dziecka, a dla przedszkoli i oddziałów: Plansze edukacyjne "Drzewa leśne" i zestaw filmów edukacyjnych na DVD "Była sobie Ziemia". Nagrody ufundowane zostały przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Każdy uczestnik został również uroczyście pasowany na "Przyjaciela Przyrody" i odznaczony pamiątkową plakietką Pieszego Rajdu Przedszkolaka 2013.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom i Panu :) uczestniczącym w Rajdzie i sprawującym opiekę nad maluchami, zarówno nauczycielom jak i rodzicom i opiekunom. Zapraszamy również do udziału w kolejnej edycji w przyszłym roku.

Czytany 2315 razy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by