Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

wtorek, 15 maj 2012 10:02

III Wojewódzka Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 W dniu 10 maja b.r. odbyła się III edycja wojewódzkiego konkursu Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej "Przyjaciel Przyrody 2012". Tematyka w tym roku dotyczyła wody w przyrodzie - jej właściwości, stanu skupienia, postaci, siedlisk wodnych i podmokłych oraz gatunków roślin i zwierząt związanych z wodą.
Poniższa tabela przedstawia ile szkół oraz uczestników (dzieci z klas III i IV szkół podstawowych) z trzech parków krajobrazowych: P.K. "Góra św. Anny" (GSA), P.K. Góry Opawskie" (GO) i Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (SPK), wzięło udział w poszczególnych etapach konkursu.

 Park Krajobrazowy    GSA
GO
SPK
  Łącznie
Liczba szkół

 13  21 13  47
Liczba uczestników etapu wewnątrzszkolnego
 120  254  272  646
Liczba uczestników finału parkowo-wojewódzkiego

 38  54  39  131

 Z Parku Krajobrazowego "Góra św. Anny" w konkursie wzięło udział 38 dzieci z 13 szkół podstawowych:

1-Zespół Szkół Gminy Izbicko. PSP im. Franciszka Myśliwca w Izbicku reprezentowana przez:  Kamilę Til, Laurę Gawlik i Anetę Kurek, nauczycielem przygotowującym do konkursu była Pani Małgorzata Lipok.

2-Zespół Szkół Gminy Izbicko. PSP im. Janusza Korczaka w Otmicach reprezentowana przez: Natalie Niesmak i Martynę Gonet; nauczyciel - Pani Kornelia Bartosiewicz.

3-PSP im. ks. Jana Twardowskiego w Januszkowicach reprezentowana przez: Dorotę Drost, Emilię Pogoda i Dariusza Walczyk; nauczyciel - Pani Danuta Dawiec.

4-PSP nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach reprezentowana przez: Emilię Kulikowską, Mateusza Mrosek i Michalinę Bujak;
nauczyciel - Pani Sonia Bekiesz.

5-PSP im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy reprezentowana przez: Michaelę Cedzich, Dariusza Fesser i Jakuba Zwolenkiewicza; nauczyciel - Pani Barbara Góra i Beata Lissok.

6-PSP im. Tadeusza Koścuszki w Olszowej reprezentowana przez: Barbarę Włoszek, Adriannę Kurka i Julię Januszowską; nauczyciel - Pani Julita Olbrych i Pan Grzegorz Matuszek.

7-SP w Raszowej reprezentowana przez: Pawła Hadaschik, Małgorzatę Zgodzaj i Agatę Leśnik; nauczyciel - Pani Iwona Pawlus

8-PSP nr 2 im. Kazimierza Malczewskiego w Strzelcach Opolskich reprezentowana przez: Martynę Czok, Weronike Materlę i Agnieszkę Klabisz; nauczyciel - Pani Małgorzata Tułodziecka.

9-PSP im. Józefa Wilkowskiego w Zalesiu Śląskim reprezentowana przez: Kacpra Świdrak, Adriana Ciupkę i Marka Wycisło; nauczyciel - Pani Tatiana Florek i Pani Pientka.

10-PSP nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach reprezentowana przez: Damiana Hyla, Michała Góźdź i Jakuba Gojło; nauczyciel - Pan Wiesław Walendzik.

11-PSP nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach reprezentowana przez: Łukasza Paczkowskiego, Ariadnę Adamiak i Lenę Zatorską; nauczyciel - Pan Jan Gołąb i Pani Krystyna Glabas

12-PSP im. Stanisława Rosponda w Żyrowej reprezentowana przez: Arkadiusza Małachowskiego, PAwłą Stosiek i Mateusza Ogiela; nauczyciel - Pani Joanna Jabłońska.

Konkurs odbył się równocześnie w trzech parkach krajobrazowych opolszczyzny. W Parku Krajobrazowym "Góra Św. Anny" rozpoczęcie konkursu i część pisemna (rozwiązywanie zadań przez uczestników) przeprowadzone zostało w Domu Pielgrzyma w Górze św. Anny.
Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 19 pytań, w skład których wchodziły pytania typu "a, b, c, d", pytania z miejscami pozostawionymi do wypełnienia lub właściwego przyporządkowania oraz rozpoznawanie gatunków. Po zakończeniu części pisemnej uczniowie wraz z Panem Markiem Zarankiewiczem udali się do Muzeum Czynu Powstańczego, gdzie wzięły udział, w prowadzonych również przez Pana Marka, warsztatach fotograficznych. W tym samym czasie komisja zajęła się sprawdzaniem i ocenianiem testów.

Około godziny 13.30 w Muzeum Czynu Powstańczego nastąpiło ogłoszenie wyników i rozdanie nagród wszystkim uczestnikom konkursu.

Klasyfikacja parkowa wyłoniła następujących zwycięzców:

I miejsce - Szymon Lipiec z PSP nr 2 w Zdzieszowicach (70,5 pkt.)
II miejsce - Emilia Kułakowska z PSP nr 4 w Krapkowicach (66 pkt.)
III miejsce - Kamila Til z PSP w Izbicku (65 pkt.)

Do pierwszej dziesiątki zakwalifikowali się jeszcze:
IV - Laura Gawlik z PSP w Izbicku
V - Karolina Oleśniewicz z PSP nr 2 w Zdzieszowicach
VI - Mateusz Mrosek z PSP nr 4 w Krapkowicach
VII - Aneta Kurek z PSP w Izbicku
VIII - Weronika Metrla z PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich
IX - Martyna Czok z PSP nr 2 w strzelcach Opolskich
X - Damian Hyla z PSP nr 1 w Zdzieszowicach
Druga dziesiątka:
XI - Dorota Drost z PSP w Januszkowicach
XII - Agnieszka Klabisz z PSP nr 2 w Strzelcach Opolskich
XIII - Arkadiusz Małachowski z PSP w Żyrowej
XIV - Mateusz Kąpała z PSP nr 2 w Zdzieszowicach
XV - Michalina Bujak z PSP nr 4 w Krapkowicach
XVI - Paweł Stosiek z PSP w Żyrowej
XVII - Mateusz Ogiela z PSP w Żyrowej
XVIII - Paweł Hadaschik z PSP w Raszowej
XIX - Barbara Włoszek z PSP w Olszowej
XX - Emilia Pogoda z PSP w Januszkowicach

Informacje o pozostałych miejscach udzielne będą telefonicznie na prośbę nauczyciela (77) 461-50-74.
Klasyfikacja parkowa w Stobrawskim Parku Krajobrazowym:
I miejsce: Julia Kulczycka – PSP nr 1 im. S. Żeromskiego w Brzegu (66 pkt.)
II miejsce: Anna Sowa – PSP im. Powstańców Śląskich w Łubnianach (65,5 pkt.)
III miejsce: Dawid Matuszok – PSP w Jełowej (64 pkt.)

Klasyfikacja Parkowa w P.K. "Góry Opawskie":
I miejsce: Benedykt Pustelniak - SP w Moszczance (67 pkt.)
II miejsce: Jan Kwit - SP w Nowym Świętowie (65 pkt.)
III miejsce: Aleksandra Gaszyńska - SP nr 3 w Prudniku (65 pkt., ale zgodnie z zasadami przyznawania miejsc w przypadku punktowego remisu brano pod uwagę liczbę punktów zdobytych za rozpoznawanie gatunków i tu Aleksandra była nieco słabsza od Jana Kwit)
W ramach części wojewódzkiej spośród wszystkich 131 uczestników (z trzech parków krajobrazowych) finału Mini Olimpiady, został wyłoniony jeden "SUPER ZWYCIĘZCA". Otrzymał on zaszczytny tytuł "Przyjaciela Przyrody 2012" i nagrodę główną, która zostanie wręczona podczas apelu szkolnego, kończącego bieżący rok szkolny.
"SUPER ZWYCIĘZCA"
wojewódzkiego konkursu
Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej
to
Szymon Lipiec
z PSP nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i godne reprezentowanie swoich szkół. Zdobywcom pierwszych trzech miejsc gratulujemy zawziętości w nauce, zdobytej wiedzy i nauczycieli, którzy Was tak wspaniale poprowadzili do wzycięstwa, a mianowicie: Pani Katarzyny Lipiec z PSP nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach, Pani Soni Bekiesz z PSP nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach i Pani Małgorzaty Lipok z PSP im. Franciszka Myśliwca w Izbicku. Tym jak i pozostałym nauczycielom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu i poświęcenie swojego czasu.

W tym miejscu pragniemy podziękować również gościom przybyłym na finał konkursu odbywający się w Parku Krajobrazowym "Góra Św. Anny":
Z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu: Pani Justynie Kantorczyk-Gałkiewicz - Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz Regionalnemu Konserwatorowi Przyrody; Panu Andrzejowi Merykowi - Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Natura 2000 - za ufundowanie nagród dla uczestników i upominków dla nauczycieli.
Z Nadleśnictwa Strzelce Opolskie: Panu Ryszardowi Milerowi - Nadleśniczemu oraz Pani Agacie Wójcik - naszym długoletnim partnerom we współorganizowaniu wielu konkursów i fundatorów nagród dla ich uczestników.
Z Muzeum Czynu Powstańczego: Panu Witoldowi Iwaszkiewiczowi - Kierownikowi Muzeum, za możliwośc przeprowadzenia finału Mini Olimpiady w budynku MCP.
Z Działu Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego, mieszczącego się również w Muzeum Czynu Powstańczego: Panu Piotrowi Zabłockiemi - Kierownikowi Działu Przyrody i Panu Michałowi Wolnemu, za wszelką pomoc w organizowaniu Mini Olimpiady, w tym za użyczenie sali na cele konkursowe oraz pomoc w przeprowadzeniu warsztatów fotograficznych, a także możliwość zwiedzenia przez uczestników konkursu wystaw przyrodniczych.

Dziękujemy głównemu fundatorowi nagród, którym był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Dziękujemy także pozostałym fundatorom, którzy swoje nagrody przeznaczyli dla uczestników w Parku Krajobrazowym "Góry Opawskie", a byli to:
Nadleśnictwo Prudnik, Urząd Miejski w Prudniku, Urząd Miejski w Głuchołazach, Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Nysie, Euroregion „Pradziad”, Ośrodek Wypoczynkowy „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
Dziękujemy także Dyrektorowi Domu Pielgrzyma - ojcu Sławomirowi Klim, za użyczenie sali na cele konkursowe.

Pozdrawiamy wszystkich uczestników i nauczycieli i zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

Czytany 2616 razy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by