Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Mapa

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

Aktualności - Park Krajobrazowy Góra Św. Anny

poniedziałek, 14 październik 2019 10:04

Leśne stwory z szyszek

W piątek, w ramach obchodów Dnia Drzewa, spotkaliśmy się w siedzibie oddziału w Górze Św. Anny na spotkaniu edukacyjnym połączonym z warsztatami florystycznymi.

Po prezentacji na temat znaczenia drzewa jako siedliska zwierząt i grzybów, którą poprzedziło odczytanie lokalnych legend i pamiętników związanych z drzewami, przystąpiono do części warsztatowej.

Na niej, ze zgromadzonych i przygotowanych przez pracowników oddziału materiałów, zaczęły powstawać leśne cuda. Liście, szyszki, kasztany wraz z niewielką ilością kleju zaczęły mienić się kolorami i ożywać.

 

 

piątek, 11 październik 2019 10:36

Annogórski ekolog przyznany po raz 14

Terenowy Turniej Ekologiczny w Parku Krajobrazowym „Góra Św. Anny” to już wydarzenie z tradycją . Zadaniem uczestników – drużyn reprezentujących szkoły – jest pokonanie trasy turnieju i wykonanie zadań na poszczególnych przystankach kontrolnych.

Tegoroczny Turniej zaplanowano na 10 października. Był to dzień pełen niespodzianek. Wszystkie aplikacje pogodowe  wskazywały na piękny słoneczny dzień. Tymczasem za oknami lało. Uczniowie, nauczyciele i organizatorzy z coraz większym niepokojem spoglądali na powiększające się kałuże. Kiedy już zdawało się, że deszczowe chmury zawisły na dobre nad Górą Św. Anny, niespodziewanie deszcz przestał padać i z za chmur wyszło słońce.

Uczestnicy z opóźnieniem i radością wyruszyli na nieco zmienioną i skróconą trasę.

Zwycięzcami  Terenowego Turnieju Ekologicznego 2019 została drużyna  PSP w Januszkowicach, drugie miejsce zajęli reprezentanci PSP nr 1 w Zdzieszowicach, trzecie – PSP nr 2 w Zdzieszowicach.

Serdecznie gratulujemy

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, nauczycielom za przygotowanie uczniów do turnieju, „przystankowym” – za przygotowanie punktów kontrolnych, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Strzelce Opolskie za objęcie Turnieju Honorowym Patronatem i ufundowanie poczęstunku, Burmistrzowi Gminy Leśnica za dofinansowanie poczęstunku oraz WFOŚiGW w Opolu za sfinansowanie nagród dla uczestników.

środa, 02 październik 2019 11:30

Co z tym wulkanem?

Bardzo często w wielu przewodnikach opisujących nasz Park pisze się o tym, że Góra św. Anny jest położona na stożku wulkanicznym. Patrząc na Górę z różnych stron można faktycznie uznać jej stożkowaty kształt za wygasły wulkan. Jest to jednak oczywisty błąd, albo co najmniej niedopowiedzenie. Faktycznie ok. 27 mln lat temu miała tu miejsce potężna erupcja wulkanu zaliczanego do stratowulkanu, lecz o stożku nie może być mowy, ponieważ po opróżnieniu komory magmowej stożek zapadł się, a potem jego krawędzie zostały zniszczone przez nasuwające się tu lodowce. Obecnie możemy jedynie mówić o pozostałościach dawnego komina wulkanicznego oraz o produktach tej erupcji.

W takim razie dlaczego akurat tutaj wybuchł wulkan, skąd wiemy jaki charakter miała wydobywająca się lawa, jak wyglądały erupcje. Na te pytania i wiele innych uzyskacie Państwo odpowiedź na naszym sobotnim spotkaniu, na które serdecznie zapraszamy.

Pan dr hab. Adam Bodzioch opowie i wyjaśni wszystkim zainteresowanym skomplikowaną budowę Góry Św. Anny, pomoże w określeniu skamieniałości, które przyniesiecie ze sobą i zabierze Was na wycieczkę po wybranych geostanowiskach. Dowiecie się Państwo również wiele ciekawych informacji o opolskim triasie.

 

 

 

 

 

Pamiętajcie jednak o przeczytaniu regulaminu, gdyż tam znajdują się najważniejsze informacje dla uczestników

 

Regulamin i klauzula informacyjna

Plakat

wtorek, 24 wrzesień 2019 12:04

O czym szumią stare drzewa?

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych serdecznie zaprasza na spotkanie edukacyjne pt. „O czym szumią stare drzewa?” zorganizowane przez Park Krajobrazowy „ Góra Św. Anny” w ramach obchodów Dnia Drzewa.

Serdecznie zapraszamy dorosłych i dzieci, którzy pragną wysłuchać legend i opowieści  związanych z annogórskimi drzewami.

Na zajęciach dowiemy się, że drzewa to przystań dla wielu gatunków zwierząt. Prym wiodą tutaj bezkręgowce, za to w kronie drzew schronienie znajdują liczni przedstawiciele gromady ptaków.

W trakcie spotkania poznamy niektórych ciekawych mieszkańców drzew, natomiast w części warsztatowej wykonamy zwierzaki z dostępnych materiałów roślinnych. Drzewa to źródło wspaniałych materiałów dekoracyjnych w postaci kory, nasion czy jesiennych liści. Jesienne dary natury wykorzystamy min. do tworzenia  klonowych róż oraz zwierzaków związanych z drzewami.

 

 

 

 

 

 

 

Liczba miejsc ograniczona, przed zgłoszeniem udziału prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Otwórz  Regulamin  

wtorek, 24 wrzesień 2019 07:00

Sobota z Gaszynami

21 września br. w Parku Krajobrazowym „Góra Św. Anny’ odbyła się wycieczka historyczna Sobotni, piękny dzień sprzyjał refleksjom nad przemijaniem oraz ludzką egzystencją. Głównymi bohaterami byli Gaszynowie (de Gaschin, von Gaschin), którzy mieli niebagatelny wpływ na zaistnienie Góry Św. Anny jako symbolu religijnego Śląska. Spotkanie zaczęło się w Bazylice, ufundowanej przez Gaszynów po czym uczestnicy przenieśli się do klasztoru, by za sprawą ciekawej prezentacji o. Atanazego, wyśmienitego mówcy poznać miejsca niedostępne dla zwykłego śmiertelnika tj. krypty grobowe Gaszynów. Ojciec Atanazy pokazał własne zdjęcia trumien należących do członków rodu Gaszynów, pochowanych zarówno pod Bazyliką św. Anny, jak i w kościele Św. Krzyża. Uczestnicy mieli możliwość zobaczenia prezentowanych na zdjęciach szkieletów i mumii, pięknie zachowanych ozdób, fragmentów tkanin. O.Atanazy z właściwym sobie humorem komentował losy poszczególnych Gaszynów, fundatorów i opiekunów zakonu franciszkańskiego, przytaczał dokumenty, które są w posiadaniu zakonu. Następnie uczestnicy z przewodnikiem Beatą Wielgosik przeszli do kaplicy Św. Krzyża, w której przedstawiła sylwetki pochowanych tam Gaszynów: Antoniego Mocnego, odnowiciela kalwarii, Leopolda, ojca Ferdynanda Szalonego oraz tego ostatniego, najbardziej barwnego przedstawiciela rodu, przytoczyła również legendy o początkach annogórskiej kalwarii i o wyczynach Antoniego Mocnego. Dalsza trasa wycieczki przebiegała ścieżką dydaktyczną do Żyrowej przez rezerwat Lesisko. Tutaj również uczestnicy poznali „ślady Gaszynów”, chociażby w nazwach poszczególnych miejsc i związanych z nimi wydarzeń. Trasa wycieczki pokrywała się z dawną drogą hrabiowską prowadzącą z Wysokiej (z nieistniejącego obecnie zamku przy kościele Św. Floriana) do Żyrowej, mijaliśmy w oddali urokliwą kapliczkę św. Tereski od dzieciątka Jezus (kolejna legenda), przeszliśmy przez folwark Leśnik i rezerwat Lesisko, gdzie również opowiadane były historyjki o Gaszynach. Krótki odpoczynek w wiacie, na skraju rezerwatu był także czasem na wysłuchaniu opowieści o piwnicy z węgierskimi winami Gaszynów, o nauce Gaszyny jedzenia ziemniaków przez chłopów. Po przerwie udaliśmy się do kompleksu pałacowo-parkowego by posłuchać o dalszych losach Gaszynów i kolejnych właścicielach pałacu.

Analizując majątki śląskiej szlachty w II połowie XVIII w. zawsze na czoło wysuwały się włości należące do Gaszynów. Ten najbardziej znany ród z okolic Góry św. Anny. potęgę rodu zawdzięcza Melchiorowi Ferdynandzie Gaszynie (1581-1665), fundatorowi klasztoru franciszkanów na Górze Św. Anny. Pełnił wiele ważnych i zaszczytnych funkcji. Był kanclerzem, starostą księstwa opolsko-raciborskiego oraz starostą hrabstwa kłodzkiego, a także prezydentem kamery cesarskiej. W 1633 r. otrzymał tytuł hrabiego ziem dziedzicznych Habsburgów, a 30 lat później hrabiego Rzeszy. Równolegle z karierą polityczną budował swój majątek powiększając dobra dziedziczne o majątki skonfiskowane protestantom; po Żyrowskich - Żyrową oraz po ewangelickiej linii Oppersdorfów - Polską Cerekiew. U schyłku swojego życia Gaszyna utworzył majorat, który obejmował: Żyrową, Jasioną, Oleszkę, Górę św. Anny, Porębę, Krępną, Dąbrówkę, Gogolin, Olesno, Wojciechów, Pyskowice, Toszek, Polską Cerekiew, Maków, Woźniki, Cisek, Cisową, Kietrz i Hulczyn. Gaszyna był gorącym zwolennikiem powrotu katolicyzmu na Śląsk. Nic więc dziwnego, że mając w swoich posiadłościach świętą Górę postanowił jeszcze bardziej rozbudować kult św. Anny, chociaż pierwotnie myślał o dominikanach i szerzeniu kultu św. Jacka z Odrowążów.

W 1655 roku hrabia Melchior Ferdynand Gaszyna, sprowadził 22 krakowskich i lwowskich franciszkańskich reformatorów i zobowiązał się do wybudowania przy kościele klasztoru w okresie 4 lat. Słowa dotrzymał i w roku 1656, aktem darowizny, przekazał franciszkanom włości wraz z kluczem. Akt ten został osobiście potwierdzony przez króla Jana Kazimierza w dniu 16 czerwca 1657 roku. Został też utworzony osobny konwent św. Anny. Mało tego swoim następcą wytyczył jasny cel – rozbudowy i opieki nad sanktuarium. Do dzisiaj zapisane słowa ostatniego testamentu Melchiora brzmią jak misja, którą ród Gaszynów wypełniał przez blisko 2 wieki: „Nie ulega wątpliwości, że obecnie jedynym źródłem utrzymania zakonników jest jałmużna, dlatego, aby z nędzy nie porzucili tego miejsca, konieczna jest nieustanna dla nich pomoc. Jeżeli stanie się inaczej, Bogu trzeba będzie zdać z tego rachunek. Nie wątpię wszakże, mój następca, którego do tego obliguję, będzie w przyszłości reperował i remontował zarówno klasztor jak i kościół dla Boskiej Chwały i czci”. Melchior umarł po dziewięciu latach od sprowadzenia na Górę Św. Anny franciszkanów (1656). Następcą i jednocześnie II ordynatem został jego bratanek 22-letni Jerzy Adam. Podobnie jak wuj był bardzo pobożny i bogobojny. Ks. Weltzel napisał: „... bo skoro się zbliżył tydzień wielki, to go widziano w kościele na prostej ziemi klęczącego, nie tylko we dnie, lecz i w nocy przed Grobem Pańskim, takie współubolewanie nad męką Chrystusową pokazywał, że się zdał razem z nim cierpieć i umierać”.

Wielka pobożność i chęć pozostawienia po sobie „pamiątki” oraz rozwinięcia funkcji pątniczej (poprzez stworzenie „kopii” Jerozolimy dla tych, którzy nie mieli żadnych szans na podróż do Ziemi Świętej) sprawiła, iż w wieku 57 lat (po 35 latach od objęcia majoratu) Gaszyna postanowił wybudować kalwarię. W styczniu 1700r. otrzymał zgodę na wybudowanie 3 większych i 30 mniejszych kaplic. W 1719r. Jerzy Adam Gaszyna zmarł. Następnymi ordynatami zostali jego synowie, którzy podpisali umowę spadkową, dzieląc część majątków między siebie. a z reszty utworzyli majorat, który był administrowany przez związek rodzinny. Najstarszy syn Franciszek Karol (zm. 1733r.) był właścicielem Bodzanowic, Ciężkowic, Chróst. Właścicielem państwa Hulczyn i jednocześnie następnym ordynatem został Jan Józef, który był także inicjatorem budowy murowanego klasztoru (zm. w 1740r.). V ordynatem majoratu był Karol Ludwik, właściciel Olesna, ojciec pięciu synów, z których tylko najmłodszy Amand posiadał potomstwo. W historii annogórskiego sanktuarium Karol Ludwik zapisał się jako ten, który ukończył budowę klasztoru. W 1754r. następcą Karola Ludwika Gaszyny zostaje jego syn Antoni, który ze względu na swoją posturę i siłę otrzymał przydomek „Mocny”. Po Amandzie majątki odziedziczył jego syn Leopold Amand Jan Nepomucen, którego z kolei syn Ferdynand, zwany „Szalonym” sprzedał w 1852r. Żyrową. Ostatnią dziedziczką pozostałości majątku Gaszynów była jego bratanica Wanda Malwina, żona hrabiego Hugo Henkel von Donnersmarcka, która przejęła po matce Kietrz i Krowiarki. Po jej śmierci w 1908 r., spadkobiercą dóbr Krowiarki został jej syn Edgar. Trzy lata później cesarz niemiecki Wilhelm II zgodził się, aby połączył on herby i nazwiska swych rodziców. Odtąd każdorazowy pan na Krowiarkach miał nosić nazwisko von Henckel-Gaschin. Syn Edgara, Hans był ostatnim hrabią von Henckel-Gaschin, który zmarł w 1993 r.

Dobra te rodzina utraciła w 1945 r.

 

czwartek, 19 wrzesień 2019 08:08

Młodzi przyjaciele przyrody

Przedszkolaki z miejscowości wchodzących w skład Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" miały okazję uczestniczyć w kolejnej edycji Pieszego Rajdu Przedszkolaka. Najmłodsi mieszkańcy naszych gmin pieszo pokonały trasę biegnącą z Żyrowej do Góry Świętej Anny. Pokonując, zarówno strome wzniesienia rezerwatu Lesisko jak i zadania, przygotowane przez pracowników parku, lasów państwowych oraz leśnickiego domu kultury. W rajdzie pod honorowym patronatem Burmistrza Leśnicy Łukasza Jastrzembskiego wzięło udział blisko 100 dzieci z 5 przedszkoli z gmin: Leśnica i Zdzieszowice:

1. Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Ślaskim

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej

4. Publiczne Przedszkole nr 2 im.Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach

5. Publiczne Przedszkole w Żyrowej

Proponując wspólną naukę i zabawę, chcieliśmy aby dzieci nie tylko zapoznały się z terenem i przyrodą Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” ale też wykształciły u siebie szacunek dla przyrody. Była to również okazja do wspólnej zabawy, integracji oraz rozwijania poczucia samodzielności.

W nagrodę za pokonanie trasy, każdy uczestnik rajdu poza nagrodami i upominkami został pasowany na przyjaciela przyrody. Pasowania dokonał gospodarz terenu w osobie burmistrza.

środa, 21 sierpień 2019 10:28

Sobota z Gaszynami - 21 września

Ślady ich olbrzymiego majątku, nawet dzisiaj, każdy może zobaczyć na własne oczy. Jednak o tym, że byli jednym z największych rodów na Śląsku i mieli niebagatelny wpływ na rozwój tej ziemi, nie wszyscy wiedzą. Przydarza się niepowtarzalna okazja, aby cofnąć się w czasie i posłuchać podczas wyjątkowej wyprawy o tym, jak było w czasach, o których najstarsi mieszkańcy nie pamiętają.

„Do sławnej szlachty, która przez 3 ostatnie wieki w Górnym Szląsku rozlicznych posiadłości nabyła, znakomite urzędy piastowała i fundacjami kościelnymi zapał religijny oświadczała, należy przede wszystkim hrabiowski ród z Gaszyna, pochodzący z Polski, a to z okolicy wieluńskiej do nas przybywszy…” - tak o tej rodzinie w 1877 roku na łamach czasopisma Towarzystwa Bożego Grobu. pisał ksiądz Augustyn Weltzel.

O tym jak zamożny był to ród niech świadczą dawne ich posiadłości. Oto niektóre z nich: Olesno i okolice (1594- 1802), Hulczyn (obecnie Czechy, 1629-1727), Frysztat (Czechy 1550-17380, Woźniki, Polska Cerekiew, Bodzanowice, Karwina oraz Kietrz ( 1557-1877), Wysoka (1630-1730), Żyrowa, Krępna, Jasiona i Oleszka (1631- 1852), Poręba, Gogolin i Strzebniów ( Krowiarki, Maków – od 1842 do 1945) a także dom wolnostojący na rynku w Opolu, przekazany potem Jezuitom i dom na rynku w Raciborzu. Jeszcze dziś ślady dawnej świetności można odnaleźć w istniejących pałacach w: Żyrowej, Polskiej Cerekwi, Toszku, Frysztadzie, Krowiarkach.

Przedstawiciele tego rodu przyczynili się do przywrócenia katolicyzmu na Górnym Śląsku oraz pozostawili po sobie „pomniki pobożności”. Takim najbardziej znanym jest dzisiejsza Bazylika św. Anny i annogórska kalwaria, Kolumna Maryjna na raciborskim rynku oraz wiele kościołów i kaplic na ziemiach stanowiących ich własność. Niezliczone legendy i opowieści o rosłych i charakternych Gaszynach oraz o ich wyczynach opowiadane są wszędzie tam, gdzie pozostawili po sobie ślady materialne i duchowe.

W trakcie wycieczki będzie można poznać sylwetki wielu barwnych postaci z tego rodu tj.: Antoniego „Mocnego” – VI ordynata żyrowskiego, Ferdynanda „Szalonego” oraz ostatniej przedstawicielki rodu Gaszynów Wandy Malwiny, żony hr. Hugo Henckel-Donnesmarcka. Jak w każdej rodzinie zdarzały się też „czarne owce” – ale o tym na wycieczce. Po annogórskim sanktuarium oprowadzi nas O. Atanazy (dr Piotr Polanko archiwista i bibliotekarz z annogórskiego sanktuarium), a po ścieżce dydaktycznej Beata Wielgosik (przewodnik terenowy i pracownik Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych).

 

Załączniki:

Regulamin

Klauzula informacyjna


 

 
poniedziałek, 08 lipiec 2019 09:46

Święty ekolog

W niedzielę Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych wziął udział w Pielgrzymce Dzieci na Górę Św. Anny. Pracownicy Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" zorganizowali część edukacyjną, nawiązującą do lokalnej przyrody. W pielgrzymce wzięło udział ponad osiem tysięcy uczestników, z których pond 1000 odwiedziła należący do zakonu, przyklasztorny ogród. Niezbyt często udostępniany pielgrzymom, zamienił się w ogród św. Franciszka z Asyżu, będącego od prawie 30 lat patronem przyrodników i ruchów ekologicznych. Dzieci wraz z opiekunami miały możliwość poznać życie i działalność świętego. Dzięki odgrywanym scenom przez grupę rekonstrukcyjną i opowiadanym przez Ojca Antoniego historiom z życia, postać św. Franciszka stała się jeszcze bliższa współczesnym ludziom. Po raz pierwszy można było również spróbować ulubionych ciastek założyciela zakonu. Na miejscu można było się zapoznać z walorami przyrodniczymi Parku Krajobrazowego. Ale nie tylko. Dzieci wraz z dorosłymi angażowały się w tworzenie ociekających kolorami wianków z wielobarwnych kwiatów i traw porastających miedze okolicznych wzgórz oraz zdobyć liczne nagrody w organizowanych quizach. Przy okazji powstała ręcznie malowana łąka kwietna o nieprawdopodobnej długości 30 m, na której uczestnicy mogli odbić swoje dłonie.

 

 

 

 

 

 

poniedziałek, 01 lipiec 2019 10:26

Zaproszamy na pielgrzymkę dzieci

W tym roku, po raz pierwszy na Pielgrzymkę dzieci zaprosili nas Franciszkanie. Nasze stoisko będzie znajdować się w ogrodzie klasztornym. Dzieci, które nas odwiedzą będą miały możliwość poznania walorów przyrodniczych naszego Parku. Przygotowaliśmy dla nich wiele atrakcji. Będziemy wspólnie malować kwietną łąkę, wykonywać wianki, prowadzić obserwacje przez lornetki  krajobrazu w tym szczególnym miejscu. Dzieci w wieku szkolnym będą mogły uczestniczyć w grach przyrodniczych tj. koło fortuny. Mamy nadzieję na fajne spotkanie w miłej, franciszkańskiej rodzinie.

wtorek, 11 czerwiec 2019 10:36

Sensoryczne poznawanie dzikich roślin

8 czerwca obchodziliśmy święto róż. W nawiązaniu do tego święta  w ostatnią sobotę, w siedzibie oddziału w Górze Św. Anny odbyły się kolejne warsztaty przyrodnicze. W tym roku związane z dziko rosnącymi roślinami jadalnymi. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z gatunkami występującymi w najbliższej okolicy. Tymi bardziej znanymi (bez czarny, róża pomarszczona) jak i tymi niepozornymi, uważanymi za zwykłe chwasty, a stanowiącymi nierzadko lecznicze zioła. Jak chociażby skrzyp polny, koniczyna łąkowa czy mniszek lekarski. Omówiono również techniki przyrządzania roślin w postaci ich suszenia, smażenia, kiszenia, przyrządzania napojów, wytwarzania soków, syropów, nalewek czy galaretek. Można było również organoleptycznie zapoznać się z przetworami, pochodzącymi z piwniczek prelegentek. Na koniec odbył się spacer, podczas którego na własne oczy można było zobaczyć i nauczyć się rozróżniać rośliny, które można wykorzystać we własnej kuchni i domowej apteczce oraz dowiedzieć się gdzie można zbierać i jak ważne jest pozostawienie części roślin. Tak aby gospodarka rabunkowa nie doprowadziła do tego, że w kolejnym roku, na trawnikach zostanie tylko perz – również jadalny.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by