Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Aktualności ZOPK
Aktualności ogólne

Aktualności ogólne (42)

wtorek, 12 maj 2015 08:06

Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej

W dniu 23 kwietnia b.r. obyła się VI edycja wojewódzkiego konkursu Mini Olimpiada Wiedzy Przyrodniczej "Przyjaciel Przyrody 2015". Temat tegorocznej edycji brzmiał: "Chronione gatunki roślin, zwierząt i grzybów parków krajobrazowych Opolszczyzny".
W Mini Olimpiadzie mogli wziąć udział uczniowie klas III i IV szkół podstawowych, położonych na terenie gmin, które wchodzą w skład poszczególnych parków krajobrazowych oraz z najbliższych okolic.
Konkurs miał charakter dwuetapowy:
I etap - to rozpoznawanie wybranych, chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów
II etap - test
Konkurs przeprowadzono jednocześnie:
1. w Parku Krajobrazowym "Góra Św. Anny": 15 szkół, 45 uczestników
2. Parku Krajobrazowym "Góry Opawskie" 16 szkół i 41 uczestników
3. Stobrawskim Parku Krajobrazowym: 15 szkół, 44 uczestników  
Łącznie w konkursie wzięło udział 130 uczniów z 46 szkół podstawowych.
 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza jednostka znalazła się wśród wyróżnionych najbardziej aktywnych beneficjentów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wręczenie statuetek odbyło się 11 czerwca 2015 roku w Sali szkoleniowo-konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego „Ostrówek” w Opolu podczas VII konferencji „W trosce o środowisko”. Więcej tutaj

poniedziałek, 15 czerwiec 2015 09:29

Finał krajowy XIV edycji konkursu PPKP

W dniu 26 maja 2015 roku w Zielonej Górze odbył się finał ogólnopolski XIV edycji konkursu przyrodniczego "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", organizowany przez Porozumienie Parków Krajobrazowych. Gospodarzem, czyli tegorocznym ogólnopolskim organizatorem XIV edycji konkursu był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. W finale konkursu wzięło udział 16 drużyn reprezentujących wszystkie województwa. Drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Bogacicy reprezentująca Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zajęła VI miejsce - SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

poniedziałek, 14 marzec 2016 09:36

NOWA RADA ZOPK

Dnia 29 lutego 2016 r. Uchwałą Nr 1741/2016 Zarząd Województwa Opolskiego powołał Radę Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, na 5-letnią kadencję.

Rada jest organem opiniodawczo – doradczym w zakresie ochrony przyrody działającym przy Dyrektorze Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

W dwudziestoosobowym składzie Rady znaleźli się działający na rzecz ochrony przyrody przedstawiciele nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawiciele właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych.

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się dnia 7 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Powołania członkom Rady wręczył Wicemarszałek Województwa Antoni Konopka.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rada się ukonstytuowała wybierając ze swojego grona przewodniczącego oraz dwóch zastępców.

Przewodniczącym Rady został Pan Ryszard Wilczyński – poseł VIII kadencji Sejmu RP, jego zastępcą - Pan Andrzej Puławski – Wójt Gminy Murów, a drugim zastępcą-sekretarzem Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeg - Pan Paweł Bak.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by