Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

czwartek, 29 czerwiec 2017 09:30

Spotkanie podsumowujące projekt "Inwentaryzacje przyrodnicze..." Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

27 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020.

 

W ramach projektu Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zrealizował szereg działań zarówno z zakresu ochrony przyrody jak i edukacji i promocji. Były to m.in.:
Inwentaryzacja zadrzewień pod kątem występowania gatunków chronionych takich jak np. pachnica dębowa, czy kozioróg dębosz. Inwentaryzacji poddano wybrane zadrzewienia w celu zidentyfikowania alej i szpalerów najcenniejszych przyrodniczo.
Badanie 100 starych drzew wykonane przez specjalistów na terenie opolskich parków krajobrazowych. Do badań wytypowano drzewa, których stan był wątpliwy i groziła im wycinka. Były to zazwyczaj drzewa sędziwe, o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, a także często cenne z punktu widzenia lokalnych społeczności.  Ekspertyzy weryfikowały czy można je bezpiecznie zachować aby nadal pełniły swoje cenne funkcje, czy też konieczne jest ich usunięcie. Badania takie przeprowadzono m.in. na terenie gmin: Głuchołazy, Prudnik, Gogolin, Zdzieszowice, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica, Kluczbork, Lubsza, Murów, Pokój, Popielów i Świerczów.
W kolejnym etapie przeprowadzono pielęgnacje drzew mające na celu zachowanie bezpieczeństwa w ich otoczeniu. Często zbyt pochopnie podejmuje się decyzje o usuwaniu drzewa, zamiast wykonać specjalistyczne zabiegi pozwalające na ich zachowanie. Pielęgnacja drzew obejmowała m. in. usuwanie martwych gałęzi i konarów oraz zakładanie wiązań zabezpieczających korony drzew. Pracami pielęgnacyjnymi objęto 80 drzew wytypowanych we wcześniej przeprowadzonych ekspertyzach.
W ramach projektu Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zaplanował i wykonał również nasadzenia 1600 drzew w 21 lokalizacjach przewidzianych w programach zadrzewieniowych. Nasadzenia miały na celu odtwarzanie i rozwój sieci alej jak też  uzupełnienie luk po usuwanych drzewach. Szczególny nacisk kładziono na aleje o znaczeniu historycznym oraz o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Poprzez zaangażowanie lokalnych społeczności w sadzenie drzew działanie to miało również charakter edukacyjny. Nasadzenia wykonano na terenie gmin: Głuchołazy, Prudnik, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Pokój, Murów i Świerczów.
W Prudniku, Górze Św. Anny i Opolu przeprowadzono warsztaty „Zadrzewienia w praktyce. Warsztaty z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew”, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców.
Równocześnie na terenie całego województwa realizowano spotkania edukacyjne, w których wzięło udział ponad 10 tysięcy dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydano także 12000 broszur oraz ulotek informacyjno-edukacyjnych.
Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych przeprowadził także konkurs fotograficzny wraz z wystawą nagrodzonych prac pn. „Zadrzewienia z daleka i bliska”, w którym wzięło udział 272 uczestników nadsyłając ponad 1200 prac.

Dziękujemy wszystkim, który pomogli nam w realizacji projektu.

Czytany 1526 razy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by