Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

czwartek, 02 marzec 2017 10:47

Okres lęgowy ptaków Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przypominamy, że 1 marca rozpoczął się OKRES LĘGOWY PTAKÓW.

Zgodnie z prawem między 1 marca a 15 października miejsca gniazdowania ptaków oraz miejsca będące ich ostoją lub są obszarem żerowania, nie mogą być niszczone.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, określa, iż w okresie lęgowym zakazane jest, m.in.:
- niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
- niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd,
- umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.

W związku z tym aby wyciąć drzewo w okresie lęgowym, które jest ostoją lub miejscem gniazdowania ptaków (również na terenie prywatnym) należy uzyskać zezwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody) i podlega karze aresztu lub grzywny.

Pełną treść rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt mogą Państwo pobrać ze strony http://www.dziennikustaw.gov.pl

Czytany 1434 razy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by