Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

poniedziałek, 14 marzec 2016 09:36

NOWA RADA ZOPK Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dnia 29 lutego 2016 r. Uchwałą Nr 1741/2016 Zarząd Województwa Opolskiego powołał Radę Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, na 5-letnią kadencję.

Rada jest organem opiniodawczo – doradczym w zakresie ochrony przyrody działającym przy Dyrektorze Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

W dwudziestoosobowym składzie Rady znaleźli się działający na rzecz ochrony przyrody przedstawiciele nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawiciele właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych.

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się dnia 7 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. Powołania członkom Rady wręczył Wicemarszałek Województwa Antoni Konopka.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rada się ukonstytuowała wybierając ze swojego grona przewodniczącego oraz dwóch zastępców.

Przewodniczącym Rady został Pan Ryszard Wilczyński – poseł VIII kadencji Sejmu RP, jego zastępcą - Pan Andrzej Puławski – Wójt Gminy Murów, a drugim zastępcą-sekretarzem Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzeg - Pan Paweł Bak.

 

Czytany 2564 razy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by