Projekt

Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w woj. opolskim

Search

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Opole Landscape Park Complex is a budget unit of Opole Province. The Complex encompasses three landscape parks, each of different physical and geographical type. The “Opawskie Mountains” LP is a mountain park, “St. Anne's Mountain” LP is an upland park, whereas the Stobrawski LP is in turn a lowland park. All these parks cover altogether 8% of the general area of the province and include the most valuable fragments of native nature. Landscape parks are protected also because of historical and cultural values and great landscape values of Opole region. As the protection regime is not very strict if compared to national parks or nature reserves, more social functions can be fulfilled to greater extent. And these are learning, cultural, scientific and didactic, educational or tourist and leisure functions. At the same time the parks allow for fulfilling the economic function, i.e.: forestry, agriculture, recreation and other functions which require appropriate quality of natural environment.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by