Projekty Unijne

Znajdź w serwisie

FACEBOOK

Konkursy

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ CIEKAWYCH KONKURSÓW I OLIMPIAD

Komplex opolských chráněných krajinných oblastí je rozpočtovou jednotkou Opolského kraje. Komplex je tvořen třemi chráněnými krajinnými oblastmi, s různými typy fyzickogeografického prostředí: CKO „Opavská vrchovina” – horský reliéf, CKO „Hora Svaté Anny” – vrchovinný reliéf, Stobravská CKO – nížinný reliéf. Celkem tento komplex zaujímá bezmála 8% plochy celého kraje a zahrnuje nejcennější prvky zdejší přírody. Krajinné oblasti jsou chráněné také kvůli historickým a kulturním vlastnostem a vysoké kvalitě krajinného rázu opolského regionu. Ochrana v rámci chráněných krajinných oblastí není tak přísná, jako v národních parcích nebo národních přírodních rezervacích, a tak je na území krajinné oblasti možné provozovat rozsáhlejší sociální aktivity, včetně: výzkumných, kulturních, vědeckých a naučných, výchovných, nebo turistických a relaxačních. Současně se zde může konat hospodářská činnost včetně: lesní, zemědělské, vodní, relaxační a ostatních činností vyžadujících vhodnou kvalitu životního prostředí.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu III Pomocy Technicznej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona opracowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

2015 | Wszystkie prawa zastrzeżone - ZOPK 

designed & hosted by